Suggeriments per als cants de les celebracions

Diumenge, 27 de maig de 2018.
Santíssima Trinitat. Cicle B
Diumenge, 3 de juny de 2018.
El Cos i la Sang de Crist. Cicle B
Entrada: La terra lloï el Senyor, MD 21; Glòria a vós, oh Crist, MD 6; Lloança a vós, MD 16; El misteri de Déu, MD 24; *Beneït sigui Déu Pare, CLB, pàg. 84.
Salm responsorial: *Feliç el poble, LS; Senyor, la terra és plena, MD 287; Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai, MD 411.
Comunió: On hi ha veritable amor, MD 344; Si creiem que és vivent, MD 355; Alcem ben forta la veu, MD 370; Al·leluia. Tots esperem de vós, Senyor, MD 349.
Comiat: El Senyor és la meva força, MD 320; Lloeu el Senyor, MD 20; Que la pau ens acompanyi, MD 123.
Entrada: Crist ens estima, MD 129; Heus ací el tabernacle, MD 4; En tu trobem la vida, MD 351; *El Senyor ens ali-menta amb la flor del blat, CLB, pàg. 85.
Salm responsorial: *Invocant el nom del Senyor, LS; El calze de la benedicció, MD 283; Els nostres llavis, Senyor, MD 416 (ant. 2).
Comunió: El vespre abans, MD 354; On hi ha veritable amor, MD 344; Senyor, doneu-nos sempre, MD 348; La terra se sadolla, MD 343; Cantem sempre les lloances, MD 368.
Processó o reserva solemne: Hem menjat el pa del cel, MD 361; De l’entranya de l’espiga, MD 371; Queda’t amb nosaltres, MD 376; *Pange lingua, MD 359 (en llatí), Canta llengua, MD 341 (en català), les dues últimes estrofes: Tantum ergo / De genolls, doncs, es canten al mo-ment de guardar la reserva en el sagrari.
Diumenge, 10 de juny de 2018.
D. 10 de durant l’any. Cicle B
Diumenge, 17 de juny de 2018.
D. 11 de durant l’any. Cicle B
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; El Senyor m’il·lumina i em salva, MD 219; Vós sou, Senyor, la llum del meu cor, MD 62; El seu camí, MD 112a.
Salm responsorial: *Són del Senyor l’amor fidel, MD 275; Des de l’abisme, MD 406.
Comunió: Us estimo, Senyor, MD 49; Déu és per a nosaltres, MD 451; Jesucrist ens ha estimat, MD 363; L’amor que és Déu mateix, MD 352.
Comiat: El Senyor és la meva força, MD 320; Senyor, que sempre us servim, MD 319; Lloeu Déu, MD 70.
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; La nostra súplica s’eleva, MD 134; El seu camí, MD 112a; Cantem, ger-mans, MD 1.
Salm responsorial: *És bo de lloar-vos, LS; Lloa el Senyor, ànima meva, MD 241; Lloa el Senyor, ànima meva, MD 464 (ant. 2).
Comunió: Pelegrins vers la casa del Pare, MD 347; Si creiem que és vivent, MD 355; Alcem ben forta la veu, MD 370; El vespre abans, MD 354.
Comiat: El Senyor és la meva força, MD 320; Senyor, que sempre us servim, MD 319; Lloeu Déu, MD 70.
Diumenge, 24 de juny de 2018.
Sant Joan Baptista
Diumenge, 1 de juliol de 2018.
D. 13 de durant l’any. Cicle B
Entrada: Els profetes han clamat, MD 113; Viva llum d’alba, MD 111; Si tu desnues lligams de servitud, MD 85; *Déu envià un home, CLB, pàg. 108.
Salm responsorial: *Us dono gràcies, LS; El Senyor m’ha escoltat, MD 317; És magnífic el que el Senyor fa, MD 257.
Comunió: Benaurances, MD 132, 37, 9 i 15; Si creiem que és vivent, MD 355; Oh, Senyor, vine, no tardis, MD 365.
Comiat: Vivint, Senyor, segons la vostra paraula, MD 203; El Senyor és la meva força, MD 320; Lloeu el Senyor, MD 20.
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; La terra lloï el Senyor, MD 21; I si vivim, MD 119; Viva llum d’alba, MD 111.
Salm responsorial: *Amb quin goig us exalço, MD 290; Tota la vida, MD 238.
Comunió: Beneeix el Senyor, ànima meva, MD 373; Del Crist tots som germans, MD 372; En tu trobem la vida, MD 351; La terra se sadolla, MD 343.
Comiat: El Senyor és la meva força, MD 320; Senyor, que sempre us servim, MD 319; Lloeu Déu, MD 70.
Diumenge, 8 de juliol de 2018.
D. 14 de durant l’any. Cicle B
Diumenge, 15 de juliol de 2018.
D. 15 de durant l’any. Cicle B
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; Canta el teu Déu, MD 23; Els profetes han clamat, MD 113; El seu camí, MD 112a.
Salm responsorial: *Tenim els ulls posats en el Senyor, LS; Que Déu s’apiadi de nosaltres, MD 225; Confio en la paraula del Senyor (Des de l’abisme: tornada), MD 453.
Comunió: Tasteu i veureu, MD 460; Veniu, Senyor, doneu-nos aquell pa, MD 353; Jesucrist ens ha estimat, MD 363; En tu trobem la vida, MD 351.
Comiat: Junts escriurem, MD 79; Aneu, anuncieu l’Evangeli, MD 310; Lloeu el Senyor, MD 458.
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; Quan desvetllarem els cors, MD 78; El seu camí, MD 112a; Els vostres missatgers, MD 22.
Salm responsorial: *Senyor, feu-nos veure el vostre amor, LS; Que el vostre amor, MD 411; La bondat i l’amor del Senyor, MD 50.
Comunió: Tasteu i veureu, MD 460; Si creiem que és vivent, MD 355; Del Crist som tots germans, MD 372; El vespre abans, MD 354.
Comiat: Junts escriurem, MD 79; Aneu, anuncieu l’Evangeli, MD 310; Lloeu el Senyor, MD 458.
Diumenge, 22 de juliol de 2018.
D. 16 de durant l’any. Cicle B
25 de juliol de 2018.
Sant Jaume, apòstol
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; Vós sou, Senyor, ma fortalesa, MD 17; Us estimo, Senyor, MD 49; Poble de batejats, MD 40a.
Salm responsorial: *El Senyor és el meu pastor, MD 407.
Comunió: Tasteu i veureu, MD 460; Senyor, doneu-nos sempre, MD 348; Hem menjat el pa del cel, MD 361; La terra se sadolla, MD 343.
Comiat: Junts escriurem, MD 79; Aneu, anuncieu l’Evangeli, MD 310; Lloeu el Senyor, MD 458.
Entrada: Apòstols i amics del Crist, MD 116; Viva llum d’alba, MD 111; Els profetes han clamat, MD 113; *Jesús, tot vorejant el llac, CLB, pàg. 111.
Salm responsorial: *Que us lloïn les nacions, Déu nostre, MD 270 i 462; Al·leluia, lloem el Senyor, MD 410.
Comunió: Del Crist tots som germans, MD 372; Benaurances, MD 132, 37, 9 i 15; Si creiem que és vivent, MD 355; Tasteu i veureu, MD 460.
Comiat: Vivint, Senyor, segons la vostra paraula, MD 203; El Senyor és la meva força, MD 320; Senyor, que sempre us servim, MD 319.
Diumenge, 29 de juliol de 2018
D. 17 de durant l'any
Diumenge, 5 d'agost de 2018
D. 18 de durant l'any
Entrada: *Que en són de variades, MD 126; Heus ací el tabernacle, MD 4; Un sol Senyor, MD 6; La mà del Senyor, MD 10.
Salm responsorial: *Tan bon punt obriu la mà, LS; Us beneirem, MD 417; Tots esperem de vós, Senyor (La terra se sadolla: tornada), MD 343.
Comunió: Senyor, doneu-nos sempre, MD 348; Tasteu i veureu, MD 460; Veniu, Senyor, doneu-nos aquell pa, MD 353; La terra se sadolla, MD 343; Beneeix el Senyor, ànima meva, MD 373.
Comiat: Vivint, Senyor, segons la vostra paraula, MD 203; Aneu, anuncieu l’Evangeli, MD 310; Lloeu el Senyor, MD 458.
Entrada: *Que en són de variades, MD 126; El Senyor és la meva roca (+ salm 17), MD 211; Poble de batejats, MD 40; La mà del Senyor, MD 10.
Salm responsorial: *El Senyor els donà el seu blat celestial, LS; Tasteu i veureu, MD 248; Tasteu i veureu, MD 460.
Comunió: Senyor, doneu-nos sempre, MD 348; Tasteu i veureu, MD 460; La terra se sadolla, MD 343; Sou vós, Senyor, el pa del cel, MD 350; El vespre abans, MD 354.
Comiat: Junts escriurem, MD 79; Vivint, Senyor, segons la vostra paraula, MD 203; Lloeu el Senyor, MD 458.
Diumenge, 12 d'agost de 2018
D. 19 de durant l'any
Dimecres, 15 d'agost de 2018
Assumpció de la Mare de Déu
Entrada: *Que en són de variades, MD 126; Vós sou, Senyor, ma fortalesa, MD 17; Poble de batejats, MD 40; La mà del Senyor, MD 10.
Salm responsorial: *Tasteu i veureu, MD 248; *Tasteu i veureu, MD 460.
Comunió: Senyor, doneu-nos sempre, MD 348; Tasteu i veureu, MD 460; Hem menjat el pa del cel, MD 361; La terra se sadolla, MD 343; El vespre abans, MD 354.
Comiat: Junts escriurem, MD 79; Aneu, anuncieu l’Evangeli, MD 310; Vivint, Senyor, segons la vostra paraula, MD 203.
Entrada: Noia del poble, MD 593; Reina del món, MD 584; Que Déu us guardi, MD 592-1; Maria, primícia de l’Església, MD 599-1; Déu vos salve, Maria, MD 598-2; *Aparegué en el cel un gran prodigi, CLB, pàg. 113.
Salm responsorial: *Teniu la reina a la dreta, LS; D’un cap a l’altre, MD 263; Avui és el dia, MD 465.
Comunió: La meva ànima magnifica el Senyor, MD 43; El Senyor ha fet en mi meravelles, MD 581-1; Càntic de Maria, MD 581-2.
Comiat: Déu vos salve, oh Maria immaculada, MD 591-2; Salve Regina, MD 595; A vós, Mare del Déu nostre, MD 589.