Suggeriments per als cants de la misa

Diumenge 11 de novembre de 2018
D. 32 de durant l’any
Diumenge 18 de novembre de 2018
D. 33 de durant l’any
Entrada: *Recordeu-vos, Senyor, MD 131; Viva llum d’alba, MD 111; Quan desvetllarem els cors, MD 78; Aclamem el Senyor, MD 120.
Salm responsorial: *Lloa el Senyor, MD 241; *Lloa el Senyor, MD 464 (ant. 2).
Comunió: El Senyor és el meu pastor, MD 407; En tu trobem la vida, MD 351; Jo soc el bon pastor, MD 374; Joia i festa, MD 118.
Comiat: Pau a nosaltres, MD 90; El Senyor és la meva força, MD 320; Vivint, Senyor, segons la vostra paraula, MD 203.
Entrada: *Recordeu-vos, Senyor, MD 131; Vós sou, Senyor, ma fortalesa, MD 17; Heus ací el tabernacle, MD 4; Poble de batejats, MD 40.
Salm responsorial: *Guardeu-me, Déu meu, MD 288; En vós confio, MD 402 (ant. 1).
Comunió: On hi ha veritable amor, MD 344-1; Com la cérvola, MD 414; Oh Senyor, vine, no tardis, MD 365; Del Crist som tots germans, MD 372.
Comiat: El Senyor és la meva força, MD 320; Amistat, uneix-nos!, MD 59; Lloeu el Senyor, MD 458.
Diumenge 25 de novembre de 2018
Jesucrist, Rei de tot el món
Diumenge 2 de desembre de 2018
D. 1 d'Advent
Entrada: *Jesucrist és el mateix, MD 128; *L’Anyell que ha estat immolat, CLB, pàg. 101; *Himne a Crist Rei, MD 7; Tu ets el nostre Déu, MD 58; Crist triomfa, MD 36.
Salm responsorial: *El Senyor és rei, LS; Proclameu per tot el món, MD 409; Al·leluia! El Senyor és el nostre rei, MD 457.
Comunió: El Senyor és el nostre rei, MD 457; Doneu la pau (+ salm 36), MD 208; Oh Senyor, vine, no tardis, MD 365; Jo soc el bon pastor, MD 374.
Final: Lloeu el Senyor, MD 458; Joia i festa (només antífona), MD 118; Lloeu Déu a dalt del cel, MD 70.
Entrada: *A vós elevo la meva ànima, MD 501-1; Veniu, veniu, oh Emmanuel, MD 501-2; Mostreu-nos, oh Senyor, els vostres camins, MD 402 (ant. 2); Veniu, veniu, MD 508.
Corona d’Advent: Esperem vostra vinguda, MD 506, estrofa 4. També es pot repetir el cant d’entrada, o bé fer el cant proposat a la secció Cant i música, Bloc MD 37 (2014).
Responsorial: *A vós elevo la meva ànima, MD 252; En vós confio, MD 402 (ant. 1).
Comunió: Tota la terra, MD 511; Oh Senyor, vine, no tardis, MD 365; Us preguem, Senyor, baixeu, MD 507; Ve el Salvador, MD 516.
Final: Envieu, cels, la vostra rosada, MD 251; Esperem vostra vinguda, MD 506 (només la tornada)
Dissabte 8 de desembre de 2018
Immaculada Concepció
Diumenge 9 de desembre de 2018
D. 2 d'Advent
Entrada: *Formosa sou, Maria, MD 583; *Aclamo el Senyor, CLB, pàg. 115; Aquell qui la terra, MD 587; Honor i glòria, MD 594; Déu vos salve, oh Maria immaculada, MD 591-2; A vós, Mare del Déu nostre, MD 589.
Gloria: Es canta el Glòria.
Responsorial: *Canteu al Senyor un càntic nou, LS; Senyor, cantaré tota la vida, MD 223; D’un cap a l’altre de la terra, MD 263.
Comunió: El Senyor ha fet en mi meravelles, MD 581-1 (a les estrofes, a més del Magnificat, es podria cantar el càntic d’Anna: 1Samuel 2,1-10); De vós naixerà, MD 505; Reina del món, MD 584; Càntic de Maria, MD 581-2.
Final: Salve Regina, MD 595; Déu vos salve, Reina i Mare, MD 598-1; Mare santa del Redemptor, MD 599-2.
Entrada: *A vós elevo la meva ànima, MD 501-1; Veniu, veniu, oh Emmanuel, MD 501-2; Poble de batejats, MD 40; Veniu, veniu, MD 508.
Corona d’Advent: Esperem vostra vinguda, MD 506, estrofa 1. També es pot repetir el cant d’entrada, o bé fer el cant proposat a la secció Cant i música, Bloc MD 37 (2014).
Salm responsorial: *És magnífic el que el Senyor fa, MD 257; Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, MD 466.
Comunió: Paraula que fou llum, MD 512; Oh Senyor, vine, no tardis, MD 365; Us preguem, Senyor, baixeu, MD 507; Ve el Salvador, MD 516.
Final: Envieu, cels, la vostra rosada, MD 251; Esperem vostra vinguda, MD 506 (només la tornada).
Diumenge 16 de desembre de 2018
D. 3 d’Advent
Diumenge 23 de desembre de 2018
D. 4 d’Advent
Entrada: *A vós elevo la meva ànima, MD 501-1; Veniu, oh Emmanuel, MD 501-2; Esperem vostra vinguda, MD 506; De vós naixerà, MD 505; *Viviu sempre contents, CLB, pàg. 56.
Corona d’Advent: Esperem vostra vinguda, MD 506: estrofa 5. També es pot repetir el cant d’entrada o bé fer el cant proposat a la secció Cant i música, Bloc MD 37 (2014).
Salm responsorial: *Aclama’l ple de goig, MD 259; Enaltiu el Senyor, MD 46.
Comunió: Exultem, germans, MD 503; Cantem alegres al Senyor, MD 517; Paraula que fou llum, MD 512; Oh, Senyor, vine, no tardis, MD 365.
Final: Envieu, cels, la vostra rosada, MD 251.
Entrada: *A vós elevo la meva ànima, MD 501-1; Us preguem, Senyor, baixeu, MD 507; Veniu, oh Emmanuel, MD 501-2; De vós naixerà, MD 505; Rorate cæli, MD 513.
Corona d’Advent: Esperem vostra vinguda, MD 506: estrofa 2. També es pot repetir el cant d’entrada o bé fer el cant proposat a la secció Cant i música, Bloc MD 37 (2014).
Salm responsorial: *Déu de l’univers, renoveu-nos, MD 255; El Senyor m’il·lumina i em salva, MD 219.
Comunió: Tota la terra, MD 511; Ve el Salvador, MD 516; Cantem alegres al Senyor, MD 517; Prepareu la via del Senyor, MD 504; Oh, Senyor, vine, no tardis, MD 365.
Final: Envieu, cels, la vostra rosada, MD 251.
Dimarts 25 de desembre de 2018
Nadal
Diumenge 30 de desembre de 2018
Sagrada família / C
Entrada: *Avui la pau ha baixat del cel, MD 521-1 (nit i dia); La llum d’aquesta nit, MD 521-2 (nit); Nit de vetlla, MD 532; Joia en el món, MD 537 (dia).
Responsorial: *Avui ens ha nascut un Salvador, MD 262 (nit); *D’un cap a l’altre de la terra, MD 263 (dia).
Comunió: En la fosca de la nit, MD 536 (nit); Fidels, atanseu-vos, MD 522 (dia); Ens ha nascut el Crist, MD 420 (ant. 1); In cordis iubilo, MD 538.
Després de la comunió: Santa nit, MD 524.
Veneració de la imatge del Nen Jesús: Nadales: 523-2; 525-2; 526-2; 534-1; 534-2; 535-1; 528.
Entrada: *Avui la pau ha baixat del cel, MD 521-1; *Els pastors anaren a Betlem, MD 523-1 (CLB, pàg. 59); Joia en el món, MD 537; S’ha revelat l’amor de Déu, MD 524 (b).
Responsorial: Si es fan les lectures del cicle C: *Feliç el qui viu a casa vostra, LS; Feliços els fidels del Senyor, MD 224; Lloa el Senyor, ànima meva, MD 241. Si es fan les del cicle A: *Feliços els fidels del Senyor, MD 224; Com uns plançons d’olivera, MD 408.
Comunió: Fidels, atanseu-vos, MD 522; Paraula que fou llum, MD 512; La flor més bella es bada, MD 535-1; In cordis iubilo, MD 538.
Comiat: Una nadala: 523-2; 525-2; 526-2; 534-1; 534-2; 535-1; 528; o música sola.