Suggeriments per als cants de la misa

Diumenge 24 de febrer
D. 7 de durant l'any / C
Diumenge 3 de març de 2019
D. 8 de durant l'any / C
Entrada: *Tota la terra es prosterna, MD 127; Tothom coneixerà, MD 11; Us dono un nou manament, MD 106; Jo crec en l’amor, MD 75; L’amor no passarà mai, MD 137.
Responsorial: *El Senyor és compassiu, LS; El Senyor és compassiu, MD 228; Compadiu-vos de mi, Déu meu, MD 277.
Comunió: Jesucrist ens ha estimat, MD 363; On hi ha veritable amor, MD 344; Del Crist tots som germans, MD 372; El vespre abans, MD 354.
Comiat: Tota la vida vull lloar el Senyor, MD 238; Senyor, que sempre us servim, MD 319.
Entrada: *Tota la terra es prosterna, MD 127; El seu camí, MD 112a; Vós sou, Senyor, ma fortalesa, MD 17; La mà del Senyor, MD 10; Quan desvetllarem els cors, MD 78.
Responsorial: *És bo de lloar-vos, LS; Aclama Déu tota la terra, MD 239; Al·leluia, lloem el Senyor, MD 410.
Comunió: Jo soc la llum del món, MD 419; Senyor, doneu-nos sempre, MD 348; Jesucrist ens ha estimat, MD 363; On hi ha veritable amor, MD 344-1, 344-2.
Comiat: Tota la vida vull lloar el Senyor, MD 238; Senyor, que sempre us servim, MD 319.
Dimecres 6 de març de 2019
Dimecres de Cendra
Diumenge 10 de març de 2019
D. 1 de Quaresma / C
Entrada: Oh Déu, digneu-vos, MD 541-2; Mireu, Senyor, nostra misèria, MD 544; Déu té nom, MD 557; Misericordes sicut Pater, Full verd «Pregària, 58».
Responsorial: *Compadiu-vos de nosaltres, MD 265; Pietat, oh Déu, MD 276; Compadiu-vos de mi, Déu meu, MD 277.
Aclamació abans de l’evangeli: Lloança a vós, oh Crist, MD 301; Glòria i lloança a vós, MD 303; Escoltem la veu del Crist, MD 212.
Imposició de la cendra: Perdó, Senyor, MD 405; Són del Senyor l’amor fidel, MD 275 (+ salm 129); Pare, he pecat, MD 543; Misericordias Domini, Full verd «Pregària, 58».
Comunió: Senyor, no ens deixis, MD 551; Ens heu donat, Senyor, la vostra paraula, MD 205 (+ salm 118); Alcem ben forta la veu, MD 370; El seu camí, MD 112a; Pietat, oh Déu, MD 552.
Comiat: Avui, la celebració s’acaba en silenci.
Entrada: *Sempre que m’invoqui, MD 541-1; Oh Déu, digneu-vos, MD 541-2; Poble immens, MD 18; T’estem cridant tota la nit, MD 556.
Salm responsorial: *Senyor, estigueu vora meu, MD 274; El Senyor és la meva força, MD 320.
Aclamació abans de l’evangeli: Lloança a vós, oh Crist, MD 301; Glòria i lloança a vós, MD 303; Escoltem la veu del Crist, MD 212.
Comunió: Senyor, doneu-nos sempre, MD 348; Senyor, no ens deixis, MD 551; Hem menjat el pa del cel, MD 361; La terra se sadolla, MD 343.
Comiat: En silenci, d’acord amb l’austeritat quaresmal; Misericordias Domini, Full verd «Pregària, 58».
Diumenge 17 de març de 2019
D. 2 de Quaresma / C
Dimarts 19 de març de 2019
Sant Josep
Entrada: *Sempre que m’invoqui, MD 541-1; Oh Déu, digneu-vos, MD 541-2; Busquem el Senyor, MD 546.
Salm responsorial: *El Senyor m’il·lumina i em salva, MD 219; En vós confio, MD 402 (ant. 1).
Aclamació abans de l’evangeli: Lloança a vós, oh Crist, MD 301; Glòria i lloança a vós, MD 303; Escoltem la veu del Crist, MD 212.
Comunió: Senyor, no ens deixis, MD 551; Déu té nom, MD 557; I si vivim, MD 119.
Comiat: En silenci, d’acord amb l’austeritat quaresmal; o bé: Misericordias Domini, Full verd «Pregària, 58»; El camí que feu Jesús, MD 553.
Entrada: *Feliços els que vós escolliu, MD 130; Aquest és el servidor fidel, CLB, pàg. 105; Tu ets el nostre Déu, MD 58 (est. 5); Els profetes han clamat, MD 113; Serviu el Senyor, MD 403.
Salm responsorial: *La dinastia de David, MD 316; Senyor, cantaré tota la vida, MD 223.
Aclamació abans de l’evangeli: Lloança a vós, oh Crist, MD 301; Glòria i lloança a vós, MD 303; Escoltem la veu del Crist, MD 212.
Comunió: Benaurances, MD 9, 15, 37 i 132; Us estimo, Senyor, MD 49; Senyor, no ens deixis, MD 551; En vós confio, MD 402 (ant. 1).
Comiat: Vivint, Senyor, MD 203; Senyor, que sempre us servim, MD 319.
Diumenge 24 de març de 2019
D. 3 de Quaresma / C
Dilluns 25 de maç de 2019
Anunciació del Senyor
Entrada: *Sempre que m’invoqui, MD 541-1; Oh Déu, digneu-vos, MD 541-2; Busquem el Senyor, MD 546.
Salm responsorial: *El Senyor és compassiu i benigne, MD 228; Beneeix el Senyor, ànima meva, MD 373.
Aclamació abans de l’evangeli: Lloança a vós, oh Crist, MD 301; Glòria i lloança a vós, MD 303; Escoltem la veu del Crist, MD 212.
Comunió: Senyor, no ens deixis, MD 551; Déu té nom, MD 557; I si vivim, MD 119.
Comiat: En silenci, d’acord amb l’austeritat quaresmal; o bé: Misericordias Domini, Full verd «Pregària, 58»; Vivint, Senyor, MD 203.
Entrada: De vós naixerà, MD 505; Càntic de Maria, MD 581-2; Honor i glòria, MD 594; Quan desvetllarem els cors, MD 78; Benaurada que heu cregut, MD 586.
Salm responsorial: *Aquí em teniu: Déu meu, MD 278; Ens heu donat, Senyor, la vostra paraula, MD 205.
Aclamació abans de l’evangeli: Lloança a vós, oh Crist, MD 301; Glòria i lloança a vós, MD 303; Escoltem la veu del Crist, MD 212.
Comunió: El Senyor ha fet en mi meravelles, MD 581-1; El seu camí, MD 112a; En vós confio, MD 402 (ant. 1); Noia del poble, MD 593.
Comiat: Vivint, Senyor, MD 203; Senyor, que sempre us servim, MD 319; Avemaria, MD 598-2.
Diumenge 31 de març de 2019
D. 4 de Quaresma / C
Diumenge 7 de març de 2019
D. 4 de Quaresma / C
Entrada: *Sempre que m’invoqui, MD 541-1; Oh Déu, digneu-vos, MD 541-2; Pare, he pecat, MD 543; Alegreu-vos amb Jerusalem, CLB, pàg. 65.
Salm responsorial: *Tasteu i veureu, MD 248; *Tasteu i veureu, MD 460.
Aclamació abans de l’evangeli: Lloança a vós, oh Crist, MD 301; Glòria i lloança a vós, MD 303; Escoltem la veu del Crist, MD 212.
Comunió: Senyor, no ens deixis, MD 551; Déu té nom, MD 557; I si vivim, MD 119.
Comiat: En silenci, d’acord amb l’austeritat quaresmal; o bé: Misericordias Domini, Full verd «Pregària, 58»; Vivint, Senyor, MD 203; El camí que feu Jesús, MD 553.
Entrada: *Sempre que m’invoqui, MD 541-1; Oh Déu, digneu-vos, MD 541-2; Busquem el Senyor, MD 546.
Salm responsorial: *És magnífic el que el Senyor fa, MD 257; Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, MD 466.
Aclamació abans de l’evangeli: Lloança a vós, oh Crist, MD 301; Glòria i lloança a vós, MD 303; Escoltem la veu del Crist, MD 212.
Comunió: Senyor, no ens deixis, MD 551; Déu té nom, MD 557; I si vivim, MD 119.
Comiat: En silenci, d’acord amb l’austeritat quaresmal; o bé: Misericordias Domini, Full verd «Pregària, 58»; Vivint, Senyor, MD 203; El camí que feu Jesús, MD 553.
Diumenge 14 d'abril de 2019
Diumenge de Rams
Dijous 18 d'abril de 2019
Dijous Sant
Cant inicial, abans de la benedicció dels rams: *Hosanna al Fill de David, MD 558 i 280; es pot cantar també la segona part de l'aclamació Sant, Sant, Sant de la missa: «Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel», en qualsevol de les melodies ja conegudes.
Durant la processó cap a l’església: *El sisè dia abans de Pasqua, MD 280; *Lauda Jerusalem, MD 32; Glòria a vós, oh Crist, MD 6.
Responsorial: *Déu meu, MD 281.
Abans de la Passió: *Crist es feu, MD 282; Glòria i lloança a vós, MD 303.
Passió: Si es vol, s'hi poden intercalar unes aclamacions.
Es comença tothom dret. Abans de la sortida cap a Getsemaní, on diu «I tots els deixebles digueren el mateix» (A), «I tots els altres deien el mateix» (B), «N’hi ha de sobres» (C), es canta Senyor, no ens deixis, MD 551, sense estrofes, i es convida tothom a seure.
Després de les negacions de Pere, on diu: «va plorar amargament» (A), «i esclatà en plors» (B), «i va plorar amargament» (C), es canta la primera estrofa del Pietat oh Déu, MD 552 (encara estem asseguts).
Abans de començar el camí del Calvari, quan diu «i se l’endugueren per crucificar-lo» (A), «i se l’endugueren fora per crucificar-lo» (B), «entregà Jesús a la pena que ells volien» (C), es canta la primera estrofa d’El camí que feu Jesús, MD 553, i es convida tothom a aixecar-se.
Després d'«expirà» es fa una pausa (i tothom s’agenolla). Al final de la Passió es diu, sense besar el llibre, «Paraula del Senyor. Lloança a vós, oh Crist». I es pot cantar (o no) Victòria, tu regnaràs, MD 542 (només la tornada).
Comunió: *Les meves mans, MD 418; Creu de Crist, senyera santa, MD 555; Vaig sol per la terra, MD 550; Oh Déu, digneu-vos, MD 541-2.
Final: En silenci. O bé: Victòria tu regnaràs, MD 542.
Entrada: *Nosaltres hem de gloriar-nos, MD 559-1; El vespre abans, MD 354; L’amor que és Déu mateix, MD 352.
Responsorial: *El calze de la benedicció, MD 283; Els nostres llavis, Senyor, MD 416 (ant. 2).
Abans de l’evangeli: *Glòria i lloança a vós, MD 303; Tothom coneixerà, MD 11.
Lavatori dels peus: *Us dono un manament nou, MD 559-2; *Jesús digué als seus deixebles, MD 559-3; Us dono un nou manament, MD 106; Tothom coneixerà, MD 11.
Presentació del pa i el vi: *On hi ha veritable amor, MD 344-1 i 344-2; *Ubi caritas, MD 367.
Comunió: *Diu el Senyor: Això és el meu cos, MD 345; El vespre abans, MD 354; Sou vós, Senyor, el pa del cel, MD 350; Veniu, Senyor, doneu-nos aquell pa, MD 353; En tu trobem la vida, MD 351.
Trasllat: *Canta, llengua, el sant misteri, MD 341-1 i 341-2; *Pange lingua, MD 359.