1. Lectura dramatitzada del text en veu alta

Objectiu: Conèixer de primera mà el text bíblic, que anirem llegint i aprofundint amb cada dinàmica.

Material: Cada personatge té un element que el caracteritza:

  • El narrador/narradora: un faristol
  • Jonàs: el bastó de caminant
  • Deú: un mantell o un megàfon…
  • Els mariners: una gorra o un barret
  • El rei: una corona