7. Nínive i els ninivites

Objectiu:

  • Ser conscient de qui són els nostres ninivites, amb noms i cognoms, de què els preocupa, de què els motiva. En el cas dels participants d’aquest curs, ens centrem en els nois i noies dels nostres grups. En el cas dels joves, poden centrar-se en els seus amics, companys i familiars.

Preparació prèvia de l’espai:

  • La ciutat de Nínive és dintre el contorn d’una corda. Al mig hi haurà els ninivites: tants globus inflats com habitants de la ciutat. Podem mantenir el soroll propi d’una gran ciutat.
  • Material: Corda, globus, retoladors, papers, bolígrafs, bossa d’escombraries; un regalet senzill per a cada ninivita (una flor, un petit test…, un petit detall).

Dinàmica:

  • Cada participant agafarà tants globus com nois/noies té en el grup. Els posarà cara amb un retolador i el nom.
  • Pensarà i anotarà en un paper: quines coses obstaculitzen la seva trobada amb els nois i noies; què ens aporten els nostres ninivites (com ens sorprenen) i en què ens fan canviar a nosaltres.
  • Deixarem els globus al mig dins del cercle de la corda.
  • Ens posarem en cercle d’esquena a la corda.
  • Escriurem en tres papers: què ens impedeix veure els altres; escoltar els altres; ser solidaris.
  • Ens girarem i posarem els papers dins d’una única bossa d’escombraries.
  • Donarem el detall a cada ninivita, com a signe de la reconciliació i l’amor de Déu.