Cants per a les misses de les festes del temps de Nadal

Cants per a les misses de les festes del temps de Nadal

Nadal; Sagrada Família, Mare de Déu, 1 de gener; diumenge 2 després de Nadal; Epifania; Baptisme del Senyor.

Full verd “Missa Dominical”: Cants per a les misses de les feste del temps de Nadal