Cultura de la salut i de vida: pastoral de la salut

Quiteria Guirao, Mataró

El sentit d’una comunitat cristiana és el de glorificar Déu, celebrar Déu en la nostra vida, i estimar els nostres germans i germanes, siguin a prop o lluny nostre.

També sabem que ens estimem perquè ens cuidem mútuament. Perquè som presents en la vida quotidiana de la comunitat per atendre necessitats i celebrar alegries. L’Església també ens ofereix en la malaltia o per edat avançada moments de cura que rebem amb gratuïtat.

Cal tenir en compte que la cura pastoral de les persones malaltes té les seves arrels en Jesús, travessa els segles i és la praxi de l’Església. En aquest sentit l’equip de pastoral de la salut és un do per a tota l’Església. Aquesta és una pastoral humanitària, una pastoral testimonial, gratuïta, caritativa i és una pastoral que reprodueix l’art de relació d’ajuda del mateix Jesús.

Jornada mundial del malalt

L’11 de febrer, coincidint amb la celebració de la Mare de Déu de Lourdes, l’Església universal celebra la Jornada mundial del malalt, instituïda per sant Joan Pau II l’any 1993.

És per això que aquest és un bon dia per intensificar el contacte habitual de la comunitat parroquial amb les persones malaltes i tenir-les com a protagonistes en les celebracions. I que l’equip de litúrgia prepari la celebració de l’Eucaristia i el sagrament de la unció amb els agents de pastoral de la salut, els professionals de la salut i catequistes.

Com deia al principi l’Església ens ofereix moments de cura. I el sagrament de la unció va inequívocament unit a la cura pastoral de les persones malaltes.

Si entre vosaltres hi ha algú que està malalt, que faci cridar els qui presideixen la comunitat perquè l’ungeixin amb oli en nom del Senyor i preguin per ell. Aquesta pregària, feta amb fe, salvarà el malalt: el Senyor el posarà bo i li perdonarà els pecats que hagi pogut cometre.

(Jaume 5,14-15)

La fórmula del sagrament de la unció dels malalts
Que per aquesta santa unció i per la seva gran misericòrdia, el Senyor t’ajudi amb la gràcia de l’Esperit Sant;
R. Amén.
Perquè, alliberat dels pecats, et salvi i bondadosament alleugi les teves sofrences.
R. Amén.