Llibre, El creat com a Eucaristia

Aproximació teològica al problema de l’ecologia.

La preocupació ecològica, és a dir, la necessitat de tenir cura de tot el creat, per als cristians, és força més que això. Així doncs, per als cristians és una conseqüència directa i ineludible de la mateixa fe en Déu. Per això la teologia ortodoxa, tan centrada en la litúrgia com a culte i lloança a Déu de tot el creat, ofereix una bona perspectiva per enfocar i reflexionar aquest tema decisiu per a la nostra civilització…

El creat com a Eucaristia. Aproximació teològica al problema de l’ecologia, d’Ioannis Zizioulas (2015), Col·lecció Emaús del Centre de Pastoral Litúrgica