Materials amb el núm. 15 de Galilea.153

Galilea.153 setembre-octubre de 2020 “Portes obertes

Som en temps de pandèmia, però ja no estem confinats. Amb aquesta revista volem reflectir la voluntat de l’Església, malgrat haver tingut els temples tancats durant molt de temps, de restar oberta i ser acollidora.

En aquesta revista també trobaràs un material propi per a ser utilitzat en els vostres grups i comunitats. I són els següents:

La casa de les petites alegries
La comunicació de la Paraula
Lloances al Senyor
Rescatar la litúrgia
L'esperança de la litúrgia
Sant Gregori Nazianzè