Suggeriments per als cants de la misa

Aquí trobaràs les suggerències pels cants de la missa de les properes celebracions. També t’oferim les propostes de cants dels temps forts de l’any litúrgic que trobaràs enllaçades en els títols sigüents:

Cants per a les celebracions d’Advent i la Puríssima

Cants per a les celebracions de Nadal

Cants per a les misses del temps de Quaresma

Cants per a les celebracions de Setmana Santa

Cants per a les celebracions de Pasqua

20 d'octubre de 2019
D. 29 de durant l'any / C
27 d'octubre de 2019
D. 30 de durant l'any / C
Entrada: *Feliços els que vós escolliu, MD 130; Vós sou, Senyor, ma fortalesa, MD 17; Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu (+ salm 94), MD 227; Quan desvetllarem els cors, MD 78.
Salm responsorial: *L’ajuda em vindrà del Senyor, MD 314; De la muntanya del Senyor, MD 415.
Comunió: Déu és per a nosaltres, MD 451; Si teniu al cor la pobresa, MD 132; En tu trobem la vida, MD 351; Sou vós, Senyor, el pa del cel, MD 350; Alcem ben forta la veu, MD 370.
Final: Aneu, anuncieu l’Evangeli, MD 310; Senyor, que sempre us servim, MD 319; El Senyor és la meva roca, MD 211.
Entrada: *Feliços els que vós escolliu, MD 130; Busquem el Senyor, MD 546; Pietat, oh Déu, MD 552; Senyor, no ens deixis, MD 551; La bondat i l’amor del Senyor, MD 50.
Salm responsorial: *Quan els pobres invoquen el Senyor, LS; El Senyor m’ha escoltat, MD 317; El Senyor és a prop, MD 232.
Comunió: Jesucrist ens ha estimat, MD 363; Alcem ben forta la veu, MD 370; Hem menjat el pa del cel, MD 361; Del Crist som tots germans, MD 372.
Final: Vivint, Senyor, segons la vostra paraula, MD 203; Senyor, vós m’ensenyareu (a una sola veu), MD 247; Amb la força del Senyor, MD 66.
1 de novembre de 2019
Tots sants
2 de novembre de 2019
Fidels difunts
Entrada: Recordeu-vos, Senyor, MD 131; Feliços els que vós escolliu, MD 130; Poble immens, MD 18; Heus ací el tabernacle, MD 4; Poble de Déu en marxa, MD 89.
Salm responsorial: *Aquests són els qui venen, LS; Senyor, qui podrà estar-se, MD 279; La vostra paraula, MD 204.
Comunió: Benaurances, MD 9 i 15; Si teniu al cor la pobresa, MD 132; Oh Senyor, vine, no tardis, MD 365; Del Crist tots som germans, MD 372.
Final: Joia i festa, MD 118; Lloeu el Senyor, MD 458.
Entrada: *Doneu-los, Senyor, el repòs etern, MD 151; Quan la mort és encara el vell hoste, MD 154; I si vivim, MD 119.
Salm responsorial: *El Senyor m’il·lumina i em salva, MD 219; *El Senyor és el meu pastor, MD 407.
Comunió: *Que la llum eterna, MD 153; Senyor, dels vostres fills feu memòria, MD 157; Jo soc la llum del món, MD 419; En tu trobem la vida, MD 351.
Final: En silenci.
3 de novembre de 2019
D. 31 de durant l'any / C
10 de novembre de 2019
D. 32 de durant l'any / C
Entrada: *Recordeu-vos, Senyor, MD 131; Vós sou, Senyor, ma fortalesa, MD 17; Senyor, no ens deixis, MD 551; El seu camí, MD 112a.
Salm responsorial: *Beneiré el vostre nom, LS; Us beneirem, Senyor, MD 417; Tota la vida, MD 238.
Comunió: Senyor, vós m’ensenyareu, MD 247; En tu trobem la vida, MD 351; Si creiem que és vivent, MD 355; Alcem ben forta la veu, MD 370.
Final: Aneu, anuncieu l’Evangeli, MD 310; Senyor, que sempre us servim, MD 319; El Senyor és la meva roca, MD 211.
Entrada: *Recordeu-vos, Senyor, MD 131; Tots els homes de la terra, MD 65; La nostra súplica s’eleva, MD 134; Canta el teu Déu, MD 23.
Salm responsorial: *Quan em desvetlli, LS; Viuré sempre a la casa del Senyor, MD 313; Guardeu-me, Déu meu, MD 288.
Comunió: El Senyor és el meu pastor, MD 407; Tothom coneixerà, MD 11; El vespre abans, MD 354; Sou vós, Senyor, el pa del cel, MD 350.
Final: Aneu, anuncieu l’Evangeli, MD 310; Senyor, que sempre us servim, MD 319; El Senyor és la meva roca, MD 211.
17 de novembre de 2019
D. 33 de durant l'any / C
24 de novembre de 2019
Jesucrist, Rei de l'univers
Entrada: Recordeu-vos, Senyor, MD 131; Vós sou, Senyor, ma fortalesa, MD 17; Senyor, no ens deixis, MD 551; Si tu desnues lligams de servitud, MD 85.
Salm responsorial: *Ve el Senyor a judicar, MD 315; Vós sou just, Senyor, MD 206.
Comunió: El Senyor és el meu pastor, MD 407; Compadiu-vos de nosaltres (+ salm 50), MD 265; Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai, MD 411; Com la cérvola deleja l’aigua, MD 414.
Final: El Senyor és la meva roca, MD 211; Aneu, anuncieu l’Evangeli, MD 310; Senyor, que sempre us servim, MD 319.
Entrada: *Jesucrist és el mateix, MD 128; *L’Anyell que ha estat immolat, CLB, pàg. 101; *Himne a Crist Rei, MD 7; Tu ets el nostre Déu, MD 58; Crist triomfa, MD 36.
Salm responsorial: *Quina alegria quan em van dir, MD 249; Quina alegria, MD 468.
Comunió: El Senyor és el nostre rei, MD 457; Doneu la pau (+ salm 36), MD 208; Oh Senyor, vine, no tardis, MD 365; Jo soc el bon pastor, MD 374.
Final: Lloeu el Senyor, MD 458; Joia i festa (només antífona), MD 118; Lloeu Déu a dalt del cel, MD 70.
1 de desembre de 2019
D. 1 d'Advent / A
8 de desembre de 2019
Immaculada Concepció
Entrada: *A vós elevo la meva ànima, MD 501-1; Veniu, oh Emmanuel, MD 501-2; Mostreu-nos, oh Senyor, MD 518; Viva llum d’alba, MD 111.
Corona d’Advent: Esperem vostra vinguda, MD 506, estrofa 4; o bé, una altra estrofa del cant d’entrada.
Durant l’Advent, no es canta l’himne Glòria a Déu.
Salm responsorial: *Quina alegria quan em van dir, MD 249; Quina alegria, MD 452 i 468.
Comunió: Tota la terra, MD 511; Ve el Salvador, MD 516; Prepareu la via del Senyor, MD 504; Paraula que fou llum, MD 512.
Final: Envieu, cels, la vostra rosada, MD 251; Per Jesús ens ve la vida, MD 503 (tornada); Déu meu, quina joia, MD 68.
Entrada: *Formosa sou, Maria, MD 583; *Aclamo el Senyor, CLB, pàg. 115; Aquell qui la terra, MD 587; Noia del poble, MD 593; Déu vos salve, oh Maria immaculada, MD 591-2.
Avui cal cantar l’himne Glòria a Déu.
Salm responsorial: *Canteu al Senyor un càntic nou, LS; Senyor, cantaré tota la vida, MD 223; D’un cap a l’altre de la terra, MD 263.
Comunió: El Senyor ha fet en mi meravelles, MD 581-1; Càntic de Maria, MD 581-2; De vós naixerà, MD 505; Reina del món, MD 584.
Final: Salve Regina, MD 595; Mare santa del Redemptor, MD 599-2; Déu vos salve, Reina i Mare, MD 598-1.
15 de desembre de 2019
D. 3 d'Advent / A
22 de desembre de 2019
D. 4 d'Advent / A
Entrada: *A vós elevo la meva ànima, MD 501-1; Veniu, oh Emmanuel, MD 501-2; Veniu, veniu, MD 508; Viva llum d’alba, MD 111; *Viviu sempre contents, CLB, pàg. 56.
Corona d’Advent: Esperem vostra vinguda, MD 506, estrofa 5; o bé, una altra estrofa del cant d’entrada.
Durant l’Advent, no es canta l’himne Glòria a Déu.
Salm responsorial: *Senyor, veniu a salvar-nos, MD 464 i 256; Guardeu-me, Déu meu, MD 288-2.
Comunió: Tota la terra, MD 511; Ve el Salvador, MD 516; Cantem alegres al Senyor, MD 517; Paraula que fou llum, MD 512.
Final: Envieu, cels, la vostra rosada, MD 251; Per Jesús ens ve la vida, MD 503 (tornada); Déu meu, quina joia, MD 68.
Entrada: *A vós elevo la meva ànima, MD 501-1; Veniu, oh Emmanuel, MD 501-2; Veniu, veniu, MD 508; Rorate cæli, MD 513; Us preguem, Senyor, baixeu, MD 507.
Corona d’Advent: Esperem vostra vinguda, MD 506, estrofa 2; o bé, una altra estrofa del cant d’entrada.
Durant l’Advent, no es canta l’himne Glòria a Déu.
Salm responsorial: *Ha d’entrar el Senyor, MD 260; Feliços els fidels del Senyor, MD 224.
Comunió: Tota la terra, MD 511; Ve el Salvador, MD 516; Oh, Senyor, vine, no tardis, MD 365; Paraula que fou llum, MD 512.
Final: Envieu, cels, la vostra rosada, MD 251; Per Jesús ens ve la vida, MD 503 (tornada); Déu meu, quina joia, MD 68.
25 de desembre de 2019
Nadal
29 de desembre de 2019
Sagrada Família / A
Entrada: *Avui la pau ha baixat del cel, MD 521-1 (nit i dia); La llum d’aquesta nit, MD 521-2 (nit); Nit de vetlla, MD 532; Joia en el món, MD 537 (dia).
Salm responsorial: Vigília: *Senyor, cantaré tota la vida, MD 223; Nit: *Avui ens ha nascut un Salvador, MD 262; Alba: *Avui resplendeix una llum, LS; Avui ens ha nascut, MD 262; Dia: *D’un cap a l’altre de la terra, MD 263.
Comunió: En la fosca de la nit, MD 536 (nit); Fidels, atanseu-vos, MD 522 (nit i dia); Ens ha nascut el Crist, MD 420 (ant. 1); In cordis iubilo, MD 538.
Després de la comunió: A la missa de la nit: Santa nit, MD 524; a la missa del dia: S’ha revelat, MD 524b
Veneració imatge del nen Jesús: Nadales: 523-3; 525-2; 526-2; 534-1; 534-2; 535-1; 535-2; 537.
Entrada: *Avui la pau ha baixat del cel, MD 521-1; Els pastors anaren a Betlem, MD 523-1 (CLB, pàg. 59); S’ha revelat l’amor de Déu, MD 524 (b); Joia en el món, MD 537.
Salm responsorial: *Feliços els fidels del Senyor, MD 224; Com uns plançons d’olivera, MD 408.
Comunió: Fidels, atanseu-vos, MD 522; Paraula que fou llum, MD 512; La flor més bella es bada, MD 535-1; In cordis iubilo, MD 538.
Final: Una nadala: 523-3; 525-2; 526-2; 534-1; 534-2; 535-1; 535-2; 537; o bé música sola.