Suggeriments per als cants de la misa

Aquí trobaràs les suggerències pels cants de la missa de les properes celebracions. També t’oferim les propostes de cants dels temps forts de l’any litúrgic que trobaràs enllaçades en els títols sigüents:

Cants per a les celebracions d’Advent i la Puríssima

Cants per a les celebracions de Nadal

Cants per a les misses del temps de Quaresma

Cants per a les celebracions de Setmana Santa

Cants per a les celebracions de Pasqua

Diumenge 31 de març de 2019
D. 4 de Quaresma / C
Diumenge 7 de març de 2019
D. 4 de Quaresma / C
Entrada: *Sempre que m’invoqui, MD 541-1; Oh Déu, digneu-vos, MD 541-2; Pare, he pecat, MD 543; Alegreu-vos amb Jerusalem, CLB, pàg. 65.
Salm responsorial: *Tasteu i veureu, MD 248; *Tasteu i veureu, MD 460.
Aclamació abans de l’evangeli: Lloança a vós, oh Crist, MD 301; Glòria i lloança a vós, MD 303; Escoltem la veu del Crist, MD 212.
Comunió: Senyor, no ens deixis, MD 551; Déu té nom, MD 557; I si vivim, MD 119.
Comiat: En silenci, d’acord amb l’austeritat quaresmal; o bé: Misericordias Domini, Full verd «Pregària, 58»; Vivint, Senyor, MD 203; El camí que feu Jesús, MD 553.
Entrada: *Sempre que m’invoqui, MD 541-1; Oh Déu, digneu-vos, MD 541-2; Busquem el Senyor, MD 546.
Salm responsorial: *És magnífic el que el Senyor fa, MD 257; Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, MD 466.
Aclamació abans de l’evangeli: Lloança a vós, oh Crist, MD 301; Glòria i lloança a vós, MD 303; Escoltem la veu del Crist, MD 212.
Comunió: Senyor, no ens deixis, MD 551; Déu té nom, MD 557; I si vivim, MD 119.
Comiat: En silenci, d’acord amb l’austeritat quaresmal; o bé: Misericordias Domini, Full verd «Pregària, 58»; Vivint, Senyor, MD 203; El camí que feu Jesús, MD 553.
Diumenge 14 d'abril de 2019
Diumenge de Rams
Dijous 18 d'abril de 2019
Dijous Sant
Cant inicial, abans de la benedicció dels rams: *Hosanna al Fill de David, MD 558 i 280; es pot cantar també la segona part de l'aclamació Sant, Sant, Sant de la missa: «Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel», en qualsevol de les melodies ja conegudes.
Durant la processó cap a l’església: *El sisè dia abans de Pasqua, MD 280; *Lauda Jerusalem, MD 32; Glòria a vós, oh Crist, MD 6.
Responsorial: *Déu meu, MD 281.
Abans de la Passió: *Crist es feu, MD 282; Glòria i lloança a vós, MD 303.
Passió: Si es vol, s'hi poden intercalar unes aclamacions.
Es comença tothom dret. Abans de la sortida cap a Getsemaní, on diu «I tots els deixebles digueren el mateix» (A), «I tots els altres deien el mateix» (B), «N’hi ha de sobres» (C), es canta Senyor, no ens deixis, MD 551, sense estrofes, i es convida tothom a seure.
Després de les negacions de Pere, on diu: «va plorar amargament» (A), «i esclatà en plors» (B), «i va plorar amargament» (C), es canta la primera estrofa del Pietat oh Déu, MD 552 (encara estem asseguts).
Abans de començar el camí del Calvari, quan diu «i se l’endugueren per crucificar-lo» (A), «i se l’endugueren fora per crucificar-lo» (B), «entregà Jesús a la pena que ells volien» (C), es canta la primera estrofa d’El camí que feu Jesús, MD 553, i es convida tothom a aixecar-se.
Després d'«expirà» es fa una pausa (i tothom s’agenolla). Al final de la Passió es diu, sense besar el llibre, «Paraula del Senyor. Lloança a vós, oh Crist». I es pot cantar (o no) Victòria, tu regnaràs, MD 542 (només la tornada).
Comunió: *Les meves mans, MD 418; Creu de Crist, senyera santa, MD 555; Vaig sol per la terra, MD 550; Oh Déu, digneu-vos, MD 541-2.
Final: En silenci. O bé: Victòria tu regnaràs, MD 542.
Entrada: *Nosaltres hem de gloriar-nos, MD 559-1; El vespre abans, MD 354; L’amor que és Déu mateix, MD 352.
Responsorial: *El calze de la benedicció, MD 283; Els nostres llavis, Senyor, MD 416 (ant. 2).
Abans de l’evangeli: *Glòria i lloança a vós, MD 303; Tothom coneixerà, MD 11.
Lavatori dels peus: *Us dono un manament nou, MD 559-2; *Jesús digué als seus deixebles, MD 559-3; Us dono un nou manament, MD 106; Tothom coneixerà, MD 11.
Presentació del pa i el vi: *On hi ha veritable amor, MD 344-1 i 344-2; *Ubi caritas, MD 367.
Comunió: *Diu el Senyor: Això és el meu cos, MD 345; El vespre abans, MD 354; Sou vós, Senyor, el pa del cel, MD 350; Veniu, Senyor, doneu-nos aquell pa, MD 353; En tu trobem la vida, MD 351.
Trasllat: *Canta, llengua, el sant misteri, MD 341-1 i 341-2; *Pange lingua, MD 359.
Divendres 19 d'abril de 2019
Divendres Sant
Dissabte 20 d'abril de 2019
Vetlla Pasqual / C
Entrada: En silenci
Responsorial: *Pare, confio el meu alè, MD 284; En vós confio, MD 402 (ant. 1).
Abans de la Passió: *Crist es feu, MD 282; Glòria i lloança a vós, MD 303.
Passió: On sigui oportú, es poden intercalar unes aclamacions. Comença tothom dret. Després de l’escena de l’hort («¿No he de beure el calze que el Pare m’ha donat?»), es pot cantar Senyor, no ens deixis, MD 551 (sense estrofes), i es convida tothom a seure. Després de l’escena de Barrabàs («Barrabàs era un bandoler»), es pot cantar l’antífona Proclamem per tot el món, MD 409. Abans de la crucifixió («Llavors Pilat els l’entregà per a crucificar-lo») l’estrofa Aplega’ns en el Regne del cant MD 351, o bé la primera estrofa de Hi eres tu, MD 554; a continuació tothom es posa dempeus per a llegir l’última part de la passió; després de «i expirà» es fa una pausa (i tothom s’agenolla). En acabar la lectura de la Passió, sense besar el llibre, es diu «Paraula del Senyor. Lloança a vós, oh Crist», i es pot cantar (o no) Glòria i lloança a vós, MD 303, o bé Victòria, tu regnaràs, MD 542.
Pregària universal: Al final de cada oració, el qui presideix pot cantar «Per Crist Senyor nostre», i tota l’assemblea l’«Amén».
Presentació de la creu: *Mireu l’arbre de la creu… R. Veniu i adorem-lo. CLB, pàg. 70.
Adoració de la creu: *Adorem, Senyor, la vostra creu, MD 548-2; *Poble meu, què t’he fet?, MD 560; Victòria! Tu regnaràs, MD 542; Surt la creu, MD 548-3; Hi eres tu, MD 554; Creu de Crist, MD 548-1.
Comunió: *Les meves mans, MD 418 (entre la tornada i la següent estrofa, es pot deixar un moment de silenci); Oh testa lacerada, MD 545.
Final: Com a l’inici, en silenci.
Lucernari: *La llum de Crist, CLB, pàg. 70. Després de cada aclamació, i mentre s’encensa el ciri pasqual, es pot cantar: Joiosa llum santa, MD 12; Jesucrist és el mateix, MD 128.
Pregó pasqual: En el Missal, a les pàgines finals, entre les melodies dels prefacis, en el seu lloc, hi trobareu les dues melodies oficials per al Pregó pasqual, en les seves dues formes: llarga i breu.
Antic Testament:
1: *Quan envieu el vostre alè, MD 286.
2: *Guardeu-me, Déu meu, MD 288.
3: *Cantem al Senyor, MD 289.
4: *Amb quin goig, MD 290.
5: *Cantant de goig, MD 291.
6: *Senyor, vós teniu paraules, MD 292.
7: *Com la cérvola, MD 293 (si hi ha bateigs, es canta el mateix salm de la
lectura 5).
Al·leluia: Acabada la Quaresma, ara, després de la lectura de la carta als Romans, és el primer moment en què cantem l’al·leluia. Per això, el qui presideix pot entonar solemnement tres vegades l’Al·leluia, MD C3, i tothom el repeteix. Cada vegada, pot apujar mig to la melodia.
Tot seguit, es pot cantar: Ha ressuscitat el Crist, Senyor nostre, MD 296, amb les estrofes del salm 117 (leccionari).
Benedicció de les fonts: Abans de l’oració de benedicció, es canta la lletania Full verd cants corregit.indd 3 14/02/19 13:52:05
Centre de Pastoral Litúrgica Full verd dels sants, CLB, pàg. 71. Després de l’oració: Senyor, el nostre cor, MD 416 (només l’antífona).
Aspersió: *Vaig veure que naixia, CLB, pàg. 73; *Vaig veure que naixia, MD 87-2; *Vidi aquam, MD 87-1; Poble de batejats, MD 40; Un sol Senyor, MD 5; Com la cérvola, MD 414 (estrofes 1, 2, 8).
Comunió: *Crist, el nostre anyell pasqual, MD 563; Crist ens ha salvat, MD 566; La nostra alegria, MD 564-2.
Un cop acabada la comunió: Oh canta, MD 561-1.
Comiat:Es canta: Germans, aneu-vos-en en pau, al·leluia, al·leluia (Cantoral MD, pàg. 74).
Regina cæli, MD 596-1; Reina del cel, alegreu-vos, MD 596-2; Crist ha ressuscitat, MD 561-1.
O bé: Lloem el Senyor, MD 20; Al·leluia, ple de vida, MD 566; Que la pau ens acompanyi, MD 123.
Diumenge 21 d'abril de 2019
Diumenge de Pasqua / C
Diumenge 28 d'abril de 2019
D. 2 de Pasqua / C
Entrada: *Crist ha ressuscitat, al·leluia, MD 561-1; Matí de
Pasqua florida, MD 579-3; Oh canta, MD 561-2; Crist ens ha salvat, MD 566.
Aspersió: *Vaig veure que naixia, CLB, pàg. 73; *Vaig veure que naixia, MD 87-2; *Vidi aquam, MD 87-1; Poble de batejats, MD 40 (estrofes 5, 3 i 4); Un sol Senyor, MD 5. O repetir el cant d’entrada amb altres estrofes.
Responsorial: *Avui és el dia, MD 295 i 465; Avui és el dia,
MD 455.
Seqüència: *Els cristians immolin, MD 562-1; *Victimæ paschali laudes, CLB, pàg. 74.
Al·leluia: MD 421.
Ofertori: Cantem, fidels, al Crist que venç, MD 562-2.
Comunió: *Crist, el nostre anyell pasqual, MD 563; La
nostra alegria, MD 564-2; La ferida no s’ha tancat, MD 567-1; Al·leluia. Tots esperem de vós, Senyor, MD 349.
Després de la comunió: Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, MD 466.
Comiat: Es canta: Germans, aneu-vos-en en pau, al·leluia, al·leluia (Cantoral MD, pàg. 74). Cantarem!, MD 567-2; Que la pau ens acompanyi, MD 123; Regina cæli, MD 596-1; Reina del cel, alegreu-vos, MD 596-2; Lloem el Senyor, MD 20; Lloeu el Senyor, vosaltres tots el pobles, MD 458.
Entrada: *Crist ha ressuscitat, al·leluia, MD 561-1; Matí de Pasqua fl orida, MD 579-3; Oh canta, MD 561-2; Realment el Senyor ha ressuscitat, MD 48.
Aspersió: Poble de batejats, MD 40 (estrofes 5, 3 i 4); Un sol Senyor, MD 5; *Vaig veure que naixia, CLB, pàg. 73; *Vaig veure que naixia, MD 87-2; *Vidi aquam, MD 87-1. O bé repetir el cant d'entrada amb altres estrofes.
Salm responsorial: *Enaltiu el Senyor, MD 267 i 46. Encara que la resposta al salm sigui la mateixa per als tres cicles, els versets que es canten varien cada any.
Seqüència (optativa): *Els cristians immolin, MD 562-1; *Victimæ paschali laudes, CLB, pàg. 74.
Al·leluia: MD 421.
Ofertori: Cantem, fi dels, al Crist que venç, MD 562-2.
Comunió: *Crist, el nostre anyell pasqual, MD 563; La ferida no s’ha tancat, MD 567-1; Sou vós, Senyor, el pa del cel, MD 350; La nostra alegria, MD 564-2.
Després de la comunió: Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, MD 466.
Comiat: Avui es canta: Germans, aneuvos-en en pau, al·leluia, al·leluia (Cantoral MD, pàg. 74). Cantarem!, MD 567-2; Regina cæli, MD 596-1; Reina del cel, alegreu-vos, MD 569-2; Que la pau ens acompanyi, MD 123.
Diumenge 5 de maig de 2019
D. 3 de Pasqua / C
Diumenge 12 de maig de 2019
D. 4 de Pasqual / C
Entrada: *Crist ha ressuscitat, al·leluia, MD 561-1; Oh canta, MD 561-2; Realment el Senyor ha ressuscitat, MD 48; Avui és el dia, MD 465; Crist ens ha salvat, MD 566; Al·leluia. Digne sou, CLB, pàg. 83.
Aspersió: Poble de batejats, MD 40 (estrofes 5, 3 i 4); Un sol Senyor, MD 5; *Vaig veure que naixia, CLB, pàg. 73; *Vaig veure que naixia, MD 87-2; *Vidi aquam, MD 87-1. O bé repetir el cant d'entrada amb altres estrofes.
Salm responsorial:
*Amb quin goig, MD 241; Lloa el Senyor, MD 241.
Al·leluia: MD 421.
Ofertori: Cantem, fidels, al Crist que venç, MD 562-2.
Comunió: *Crist, el nostre anyell pasqual, MD 563; Queda’t amb nosaltres, MD 376; La ferida no s’ha tancat, MD 567-1; Al·leluia! Tots esperem, MD 349; Hem menjat el pa del cel, MD 361; Sou vós, Senyor, el pa del cel, MD 350; La nostra alegria, MD 564-2; Com un capvespre, MD 346.
Després de la comunió: Els cristians immolin, MD 562-1; Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, MD 466.
Comiat: Cantarem!, MD 567-2; Lloem el Senyor, MD 20; Que la pau ens acompanyi, MD 123.
Entrada: *Crist ha ressuscitat, al·leluia, MD 561-1; Oh canta, MD 561-2; Realment el Senyor ha ressuscitat, MD 48; Avui és el dia, MD 465; Crist ens ha salvat, MD 566; Al·leluia. Digne sou, CLB, pàg. 83.
Aspersió: Poble de batejats, MD 40 (estrofes 5, 3 i 4); Un sol Senyor, MD 5; *Vaig veure que naixia, CLB, pàg. 73; *Vaig veure que naixia, MD 87-2; *Vidi aquam, MD 87-1. O bé repetir el cant d'entrada amb altres estrofes.
Salm responsorial:
*Som el seu poble, MD 269; Serviu el Senyor, MD 403.
Al·leluia: MD 421.
Ofertori: Cantem, fidels, al Crist que venç, MD 562-2.
Comunió: *Crist, el nostre anyell pasqual, MD 563; La ferida no s’ha tancat, MD 567-1; Jo soc el bon pastor, MD 374; Si m’estimes, MD 27; Al·leluia! Tots esperem, MD 349; Hem menjat el pa del cel, MD 361; Sou vós, Senyor, el pa del cel, MD 350; La nostra alegria, MD 564-2; Com un capvespre, MD 346.
Després de la comunió: Els cristians immolin, MD 562-1; Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, MD 466.
Comiat: Cantarem!, MD 567-2; Lloem el Senyor, MD 20; Que la pau ens acompanyi, MD 123.
Nota: Els diumenges anterior i posterior al 27 d'abril es recomana cantar el Virolai (MD 588) al final de la missa.
Diumenge 19 de maig de 2019
D. 5 de Pasqua / C
Diumenge 26 de maig de 2019
D
Entrada: *Crist ha ressuscitat, al·leluia, MD 561-1; Oh canta, MD 561-2; Realment el Senyor ha ressuscitat, MD 48; Avui és el dia, MD 465; Crist ens ha salvat, MD 566; Al·leluia. Digne sou, CLB, pàg. 83.
Aspersió: Poble de batejats, MD 40 (estrofes 5, 3 i 4); Un sol Senyor, MD 5; *Vaig veure que naixia, CLB, pàg. 73; *Vaig veure que naixia, MD 87-2; *Vidi aquam, MD 87-1. O bé repetir el cant d'entrada amb altres estrofes.
Salm responsorial:
*Beneiré el vostre nom, LS; El Senyor és compassiu, MD 228; Pietat, oh Déu, MD 276.
Al·leluia: MD 421.
Ofertori: Cantem, fidels, al Crist que venç, MD 562-2.
Comunió: *Crist, el nostre anyell pasqual, MD 563 Al·leluia! Tots esperem, MD 349; Hem menjat el pa del cel, MD 361; Sou vós, Senyor, el pa del cel, MD 350; La nostra alegria, MD 564-2; Us dono un nou manament, MD 106.
Després de la comunió: Els cristians immolin, MD 562-1; Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, MD 466.
Comiat: Cantarem!, MD 567-2; Lloem el Senyor, MD 20; Que la pau ens acompanyi, MD 123.
Nota: Els diumenges anterior i posterior al 27 d'abril es recomana cantar el Virolai (MD 588) al final de la missa.
Entrada: *Crist ha ressuscitat, al·leluia, MD 561-1; Oh canta, MD 561-2; Realment el Senyor ha ressuscitat, MD 48; Avui és el dia, MD 465; Crist ens ha salvat, MD 566; Al·leluia. Digne sou, CLB, pàg. 83.
Aspersió: Poble de batejats, MD 40 (estrofes 5, 3 i 4); Un sol Senyor, MD 5; *Vaig veure que naixia, CLB, pàg. 73; *Vaig veure que naixia, MD 87-2; *Vidi aquam, MD 87-1. O bé repetir el cant d'entrada amb altres estrofes.
Salm responsorial:
*Que us lloïn les nacions, MD 270; Que us lloïn les nacions, MD 462.
Al·leluia: MD 421.
Ofertori: Cantem, fidels, al Crist que venç, MD 562-2.
Comunió: *Crist, el nostre anyell pasqual, MD 563; Al·leluia! Tots esperem, MD 349; Hem menjat el pa del cel, MD 361; Sou vós, Senyor, el pa del cel, MD 350; La nostra alegria, MD 564-2; Us dono un nou manament, MD 106.
Després de la comunió: Els cristians immolin, MD 562-1; Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, MD 466.
Comiat: Cantarem!, MD 567-2; Lloem el Senyor, MD 20; Que la pau ens acompanyi, MD 123.
Nota: Els diumenges anterior i posterior al 27 d'abril es recomana cantar el Virolai (MD 588) al final de la missa.