Suggeriments per als cants de la misa

Aquí trobaràs les suggerències pels cants de la missa de les properes celebracions. També t’oferim les propostes de cants dels temps forts de l’any litúrgic que trobaràs enllaçades en els títols sigüents:

Cants per a les celebracions de Pasqua

Cants per a les celebracions d’Advent i la Puríssima

Cants per a les celebracions de Nadal

Cants per a les misses del temps de Quaresma

Cants per a les celebracions de Setmana Santa

30 d'agost de 2020
D. 22 de durant l'any / A
6 de septiembre de 2020
D. 23 de durant l'any / A
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; *Feliços els que vós escolliu, MD 130; La bondat i l’amor del Senyor, MD 50; Quan desvetllarem els cors, MD 78; La mà del Senyor, MD 10.
Salm responsorial: *Tot jo tinc set de vós, LS; Senyor, el nostre cor, MD 416; Com la cérvola es deleix, MD 293.
Comunió: Tot jo tinc set de vós, Senyor, MD 133; El vespre abans, MD 354; La terra se sadolla, MD 343; Queda’t amb nosaltres, MD 376.
Comiat: Senyor, vós m’ensenyareu, MD 247 (a una sola veu); Junts escriurem, MD 79.
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; *Feliços els que vós escolliu, MD 130; El seu camí, MD 112a; Quan desvetllarem els cors, MD 78; Vós sou just, Senyor (+ salm 28), MD 206.
Salm responsorial: *Tant de bo que avui sentíssiu, MD 227; *Tant de bo que avui sentíssiu, MD 467.
Comunió: Com la cérvola, MD 414; La terra se sadolla, MD 343; Jo soc la llum del món, MD 419; Vós sou, Senyor, MD 62; Com la cérvola es deleix (+ salm 41), MD 293.
Comiat: Senyor, vós m’ensenyareu, MD 247 (a una sola veu); Junts escriurem, MD 79.
13 de septiembre de 2020
D. 24 de durant l'any / A
10 de septiembre de 2020
D. 25 de durant l'any / A
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; *Feliços els que vós escolliu, MD 130; La bondat i l’amor del Senyor, MD 50; Les mans obertes, MD 99; Doneu la pau, Senyor (+ salm 36), MD 208.
Salm responsorial: El Senyor és compassiu, MD 228; La bondat i l’amor del Senyor, MD 50.
Comunió: La terra se sadolla, MD 343; Del Crist som tots germans, MD 372; Us dono un nou manament, MD 106; Al·leluia! Tots esperem, MD 349.
Comiat: Senyor, vós m’ensenyareu, MD 247 (a una sola veu); Junts escriurem, MD 79.
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; *Feliços els que vós escolliu, MD 130; Quan desvetllarem els cors, MD 78; I si vivim, MD 119; Busquem el Senyor, MD 546; La mà del Senyor, MD 10.
Responsorial: *El Senyor és a prop, LS; El Senyor és a prop dels qui l’invoquen, MD 232; Us beneirem, Senyor, cada dia, MD 417.
Comunió: El vespre abans, MD 354; La terra se sadolla, MD 343; Us dono un nou manament, MD 106; Al·leluia! Tots esperem, MD 349.
Comiat: Senyor, vós m’ensenyareu, MD 247 (a una sola veu); Junts escriurem, MD 79.
27 de septiembre de 2020
D. 26 de durant l'any / A
4 d'octubre de 2020
D. 27 de durant l'any / A
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; *Feliços els que vós escolliu, MD 130; La bondat i l’amor del Senyor, MD 50; Quan desvetllarem els cors, MD 78; I si vivim, MD 119.
Salm responsorial: *Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat, LS; Compadiu-vos de nosaltres, MD 265; Mostreu-me, oh Senyor, MD 402, ant. 2.
Comunió: Tot jo tinc set de vós, Senyor, MD 133; El vespre abans, MD 354; Jesucrist ens ha estimat, MD 363; L’amor que és Déu mateix, MD 352.
Comiat: Senyor, vós m’ensenyareu, MD 247 (a una sola veu); Junts escriurem, MD 79.
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; *Feliços els que vós escolliu, MD 130; Poble de Déu, poble en marxa, MD 89; Quan desvetllarem els cors, MD 78; He nascut en un poble, MD 83.
Salm responsorial: *La vinya del Senyor, LS; Déu de l’univers, renoveu-nos, MD 255; Que Déu s’apiadi de nosaltres, MD 225.
Comunió: Vós sou, Senyor, MD 62; Senyor, doneu-nos sempre, MD 348; Si creiem que és vivent, MD 355; Alcem ben forta la veu, MD 370.
Comiat: Junts escriurem, MD 79; Lloeu el Senyor, MD 458.
11 d'octubre de 2020
D. 28 de durant l'any / A
18 d'octubre de 2020
D. 29 de durant l'any / A
Entrada: *Feliços els que vós escolliu, MD 130; *Recordeu-vos, Senyor, MD 131; La bondat i l’amor del Senyor, MD 50; Quan desvetllarem els cors, MD 78; Joia i festa, MD 118.
Salm responsorial: *Viuré sempre a la casa del Senyor, MD 313; El Senyor és el meu pastor, MD 407.
Comunió: Jo soc el bon pastor, MD 374; Aclamem el Senyor, MD 120; La terra se sadolla, MD 343; Del Crist som tots germans, MD 372; Al·leluia! Tots esperem, MD 349.
Comiat: Junts escriurem, MD 79; Lloeu el Senyor, MD 458.
Entrada: *Feliços els que vós escolliu, MD 130; *Recordeu-vos, Senyor, MD 131; Vós sou, Senyor, ma fortalesa, MD 17; Aclamem el Senyor, MD 120; La mà del Senyor, MD 10.
Salm responsorial: *Doneu al Senyor, LS; Tots els pobles, Senyor, MD 264; Cantem amb veu exultant, MD 222.
Comunió: El vespre abans, MD 354; En tu trobem la vida, MD 351; Si creiem que és vivent, MD 355; Cal que tots, MD 362.
Comiat: Junts escriurem, MD 79; Lloeu el Senyor, MD 458.
25 d'octubre de 2020
D. 30 de durant l'any / A
1 de novembre de 2020
Tots sants
Entrada: *Recordeu-vos, Senyor, MD 131; *Feliços els que vós escolliu, MD 130; La bondat i l’amor del Senyor, MD 50; Si tu desnues lligams de servitud, MD 85; Canta el teu Déu, MD 23.
Salm responsorial: *Us estimo, Senyor, vós m’enfortiu, LS; Us estimo, Senyor, MD 49; Senyor, estigueu vora meu, MD 274.
Comunió: Us dono un nou manament, MD 106; Jesucrist ens ha estimat, MD 363; L’amor que és Déu mateix, MD 352; On hi ha veritable amor, MD 344.
Comiat: Junts escriurem, MD 79; Lloeu el Senyor, MD 458.
Entrada: Recordeu-vos, Senyor, MD 131; Feliços els que vós escolliu, MD 130; Poble immens, MD 18; Heus ací el tabernacle, MD 4; Poble de Déu en marxa, MD 89.
Salm responsorial: *Aquests són els qui venen, LS; Senyor, qui podrà estar-se, MD 279; La vostra paraula, MD 204.
Comunió: Benaurances, MD 9 i 15; Si teniu al cor la pobresa, MD 132; Oh Senyor, vine, no tardis, MD 365; Del Crist tots som germans, MD 372.
Comiat: Joia i festa, MD 118; Lloeu el Senyor, MD 458.
2 de novembre de 2020
Fidels difunts
8 de novembre de 2020
D. 32 de durant l'any / A
Entrada: *Doneu-los, Senyor, el repòs etern, MD 151; Quan la mort és encara el vell hoste, MD 154; I si vivim, MD 119.
Salm responsorial: *El Senyor m’il·lumina i em salva, MD 219; *El Senyor és el meu pastor, MD 407; *Continuaré caminant entre els qui viuen, MD 226.
Comunió: *Que la llum eterna, MD 153; Senyor, dels vostres fills feu memòria, MD 157; Jo soc la llum del món, MD 419; En tu trobem la vida, MD 351.
Comiat: En silenci.
Entrada: *Recordeu-vos, Senyor, MD 131; *Feliços els que vós escolliu, MD 130; La bondat i l’amor del Senyor, MD 50; Vós sou, Senyor, ma fortalesa, MD 17; El seu camí, MD 112a; Tot jo tinc set de vós, MD 133.
Responsorial: *Tot jo tinc set de Déu, LS; Senyor, el nostre cor, MD 416 (ant. 1); Com la cérvola, MD 414.
Comunió: El Senyor és el meu pastor, MD 407 (ant. 1); En tu trobem la vida, MD 351; Senyor, tu ho saps tot, MD 136; Si creiem que és vivent, MD 355; Diu el Senyor: Això és el meu cos, MD 345.
Comiat: Junts escriurem, MD 79; Lloeu el Senyor, MD 458.
15 de novembre de 2020
D. 33 de durant l'any / A
Entrada: *Recordeu-vos, Senyor, MD 131; *Feliços els que vós escolliu, MD 130; La bondat i l’amor del Senyor, MD 50; Poble de batejats, MD 40a; Canta el teu Déu, MD 23; Tot jo tinc set de vós, MD 133.
Salm responsorial: *Feliç, tu, LS; Feliços els fidels del Senyor, MD 224; Que el Senyor ens beneeixi, MD 312.
Comunió: Alcem ben forta la veu, MD 370; Jo crec en vós, MD 13; Oh, Senyor, vine, no tardis, MD 365; On hi ha veritable amor, MD 344.
Comiat: Junts escriurem, MD 79; Lloeu el Senyor, MD 458.