Suggeriments per als cants de la misa

Aquí trobaràs les suggerències pels cants de la missa de les properes celebracions. També t’oferim les propostes de cants dels temps forts de l’any litúrgic que trobaràs enllaçades en els títols sigüents:

Cants per a les celebracions d’Advent i la Puríssima

Cants per a les celebracions de Nadal

Cants per a les misses del temps de Quaresma

Cants per a les celebracions de Setmana Santa

Cants per a les celebracions de Pasqua

6 de gener de 2020
Epifania del Senyor
12 de gener de 2020
Baptisme del Senyor / A
Entrada: *Avui la pau ha baixat del cel, MD 521-1 (est. 4 i 6); *Ve el Senyor, MD 525-1 (CLB, pàg. 60); Alça’t ja, Jerusalem, MD 527-1; L’adoraran tots els reis de la terra, MD 404; Alça’t! Esguarda la llum daurada, MD 527-2.
Salm responsorial: *Tots els pobles, Senyor, MD 264; D’un cap a l’altre de la terra, MD 263.
Comunió: Fidels, atanseu-vos, MD 522; Els àngels a la glòria, MD 526; S’ha revelat l’amor de Déu, MD 524 (b); Ens ha nascut el Crist, MD 420 (ant. 1); La flor més bella es bada, MD 535-1.
Veneració imatge del nen Jesús: Nadales: 533-1; 525-2; 526-2; 534-1; 534-2; 535-1; 528; 537.
Entrada: Un sol Senyor, MD 5; Poble de batejats, MD 40 (estrofes 3, 4, 2, 5); He nascut en un poble, MD 83; *Un cop batejat el Senyor, MD 526-1 (CLB, pàg. 61); Un anunci apareix clar, MD 539.
Salm responsorial: *Que el Senyor beneeixi el seu poble, LS; Que Déu s’apiadi de nosaltres, MD 225; La vostra paraula, MD 204.
Comunió: Que us lloïn les nacions, MD 462; L’adoraran tots els reis, MD 404; Veniu, adorem el Senyor que ens ha creat, MD 469 (ant. 2); L’Esperit del Senyor, MD 579-2.
Comiat: Doneu la pau, MD 208; Un sol Senyor, MD 5 (si no s’ha fet com a cant d’entrada).
19 de gener de 2020
Diumenge 2 de durant l'any / A
26 de gener de 2020
Diumenge 3 de durant l'any / A
Entrada: *Tota la terra es prosterna, MD 127; L’Esperit del Senyor, MD 579-2. Unitat dels cristians: Poble de batejats, MD 40.
Salm responsorial: *Aquí em teniu, Senyor, MD 278; Serviu el Senyor, MD 403.
Comunió: Tasteu i veureu, MD 460; El Senyor és el meu pastor, MD 407; En vós confio, MD 402 (ant. 2); Doneu la pau (+ salm 36), MD 208; Tasteu i veureu, CLB, pàg. 102. Unitat dels cristians: Del Crist som tots germans, MD 372; Cal que tots, MD 362.
Comiat: Exultem d’alegria, MD 104; Amb la força del Senyor, MD 66; Crist entre nosaltres, MD 44; Unitat dels cristians: Un sol Senyor, MD 5.
Entrada: *Tota la terra es prosterna, MD 127; Els vostres missatgers, MD 22; Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; Canta el teu Déu, MD 23.
Salm responsorial: *El Senyor m’il·lumina i em salva, MD 219; En vós confio, MD 402 (ant. 1).
Comunió: Vós, heu passat vora l’aigua, MD 103; Tasteu i veureu, MD 460; Jo soc la llum del món, MD 419; Vós sou, Senyor, MD 62; Tasteu i veureu, CLB, pàg. 102.
Comiat: Exultem d’alegria, MD 104; Amb la força del Senyor, MD 66; Crist entre nosaltres, MD 44.
2 de febrer de 2020
Presentació del Senyor
9 de febrer de 2020
Diumenge 5 de durant l'any / A
Benedicció i processó de les candeles: *Abans d’iniciar la benedicció, es pot cantar la primera estrofa o la tornada de qualsevol d’aquests cants, i, després, durant la processó, es canta tot sencer: Oh Jesucrist, MD 112b; Viva llum d’alba, MD 111; Vós sou, Senyor, MD 62. A les celebracions vespertines: La llum del Crist, MD 114.
Salm responsorial: *El Senyor és el rei, LS; Ha d’entrar el Senyor, MD 260; Proclameu per tot el món, MD 409.
Comunió: Alça’t ja, Jerusalem, MD 527; Jo soc la llum del món, MD 419; Alcem ben forta la veu, MD 370.
Comiat: Lloem el Senyor, MD 20; La llum de Crist, MD 114 (1ª estrofa); Déu meu, quina joia!, MD 68.
Entrada: *Tota la terra es prosterna, MD 127; Viva llum d’alba, MD 111; Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; Vós sou, Senyor, MD 62; Cantem, germans, MD 1.
Salm responsorial: *L’home just és llum, LS; L’home que viu honradament, MD 311; Vivint, Senyor, MD 203.
Comunió: Tasteu i veureu, MD 460; Feliços els qui ploren (+ salm 72), MD 243; Benaurats seran, MD 37; Jo soc la llum del món, MD 419; Tasteu i veureu, CLB, pàg. 102.
Comiat: Amb la força del Senyor, MD 66; Crist entre nosaltres, MD 44; Exultem d’alegria, MD 104.
16 de febrer de 2020
Diumenge 6 de durant l'any / A
23 de febrer de 2020
Diumenge 7 de durant l'any / A
Entrada: *Tota la terra es prosterna, MD 127; *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; Us estimo, Senyor, MD 49; Quan desvetllarem els cors, MD 78.
Salm responsorial: *Feliços els qui segueixen, LS; Feliços els fidels del Senyor, MD 224; Vivint, Senyor, MD 203.
Comunió: Tasteu i veureu, MD 460; Del Crist som tots germans, MD 372; On hi ha veritable amor, MD 344; Com la cérvola, MD 414; Tasteu i veureu, CLB, pàg. 102.
Comiat: Exultem d’alegria, MD 104; Amb la força del Senyor, MD 66; Crist entre nosaltres, MD 44.
Entrada: *Tota la terra es prosterna, MD 127; *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; Tots els homes, MD 65; Us dono un nou manament, MD 106; Poble de batejats, MD 40.
Salm responsorial: *El Senyor és compassiu i benigne, LS; EL Senyor és compassiu, MD 228; Pietat, oh Déu, MD 276.
Comunió: Tasteu i veureu, MD 460; On hi ha veritable amor, MD 344; Jesucrist ens ha estimat, MD 363; L’amor que és Déu mateix, MD 352; Tasteu i veureu, CLB, pàg. 102.
Comiat: Exultem d’alegria, MD 104; Amb la força del Senyor, MD 66; Crist entre nosaltres, MD 44.
26 de febrero de 2020
Dimecres de Cendra
1 de març de 2020
Diumenge 1 de Quaresma / A
Entrada: Oh Déu, digneu-vos, MD 541-2; Mireu, Senyor, nostra misèria, MD 544; Déu té nom, MD 557; Misericordes sicut Pater, Full verd «Pregària, 58».
Responsorial: *Compadiu-vos de nosaltres, MD 265; Pietat, oh Déu, MD 276; Compadiu-vos de mi, Déu meu, MD 277.
Aclamació abans de l’evangeli: Lloança a vós, oh Crist, MD 301; Glòria i lloança a vós, MD 303; Escoltem la veu del Crist, MD 212.
Imposició de la cendra: Perdó, Senyor, MD 405; Són del Senyor l’amor fidel, MD 275 (+ salm 129); Pare, he pecat, MD 543; Misericordias Domini, Full verd «Pregària, 58».
Comunió: Senyor, no ens deixis, MD 551; Ens heu donat, Senyor, la vostra paraula, MD 205 (+ salm 118); Alcem ben forta la veu, MD 370; El seu camí, MD 112a; Pietat, oh Déu, MD 552.
Comiat: Avui, la celebració s’acaba en silenci.
Entrada: *Sempre que m’invoqui, MD 541-1; Oh Déu, digneu-vos, MD 541-2; Busquem el Senyor, MD 546; Misericordes sicut Pater, Full verd «Pregària, 58».
Salm responsorial: *Compadiu-vos de nosaltres, Senyor, MD 265; Pietat, oh Déu, MD 276.
Abans de l’evangeli: Lloança a vós, oh Crist, MD 301; Escoltem la veu del Crist, MD 212.
Comunió: Senyor, doneu-nos sempre, MD 348; Senyor, no ens deixis, MD 551; Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, MD 466; Attende, Domine, MD 547 (traducció en el cantoral).
Comiat: O bé en silenci, com a gest d’austeritat, o bé amb un cant: Misericordias Domini, Full verd «Pregària, 58»; Vivint, Senyor, MD 203; El camí que feu Jesús, MD 553. No hi ha música sola durant la Quaresma.