Doctrina dels dotze apòstols («Didajé»)

La Didajé, títol que vol dir «ensenyament», és un breu manual en el qual un autor judeocristià recopila una colla de coses que diu que li venen per tradició dels apòstols. Uns aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora de predicar a comunitats on hi havia gent que provenia del paganisme.

Comença amb un resum sobre les dues vies, els dos camins, el de la vida i el de la mort, on al començament hi ha una part anomenada evangèlica. És possible que la Didajé procedeixi de la regió de Síria i els últims estudis semblen situar-la no abans de l’any 70 ni més tard dels primers anys del segle II.

En el text adjunt trobaràs el que diu la Didajé de l’acollida a les primeres comunitats cristianes.

Doctrina dels dotze apòstols la «Didajé»
La Didajé