L’Eucaristia, espai d’acollida

L’Eucaristia és també un espai d’acollida. El primer que fem els cristians, en celebrar l’Eucaristia, és trobar-nos amb altres cristians. Sobretot ho fem el diumenge. Ja la primera comunitat cristiana va decidir tenir en aquest dia la seva reunió eucarística perquè aquest dia de la setmana va ser en el qual va ressuscitar Jesús d’entre els morts: «El primer dia de la setmana, estant tots reunits… Als vuit dies, estant de nou tots reunits…» (Joan 20); «El primer dia de la setmana, estant nosaltres reunits per partir el pa…» (Fets 20). Des de llavors, fa dos mil anys, no hi ha diumenge cristià sense Eucaristía que també és espai d’acollida. I per tant, ¿com acollir a la missa dominical?

Full verd MD: La nostra Eucaristia. Ens reunim

Full Verd MD «La nostra Eucaristía. Ena Reunim», espai d'acollida
Full verd MD: La nostra Eucaristia: ens reunim