El comentari bíblic de Lluc 10 en el llibre «La Paraula celebrada»

Núria Calduch-Benages, en aquest llibre, ens ofereix el comentari bíblic de les lectures dels diumenges i festes. És autora d’articles i publicacions de temàtica bíblica, especialment sobre l’Antic Testament. Així doncs, amb les seves reflexions i comentaris sap transmetre els seus coneixements de forma planera i senzilla. Té una perspectiva és propera a les persones (i a través de la seva visió de dona) que acosta més fàcilment la Paraula de Déu al poble cristià.

Aquí trobaràs el comentari bíblic de Lluc 10 «Marta l’acollí. Maria ha escollit la millor part»:

Primera lectura: Gènesi 18,1-10a
Segona lectura: Colossencs 1,24-28
Evangeli: Lluc 10,38-42

La Paraula celebrada. Explicació bíblica de les lectures de tots els diumenges i festes, Núria Calduch-Benages, Barcelona: CPL 2014

Llibre de Núria Calduch-Benages «La Paraula celebrada»
Comentari bíblic del diumenge 16 del cicle C