3. La fugida de Jonàs

Objectius:

 • Fer-nos conscients del grau d’allunyament de Jonàs respecte a la crida que li havia fet Déu.
 • Prendre consciència d’aquelles coses de les quals voldríem fugir.

Materials:

 • Mapa del Mediterrani gran en paper d’embalar (el mapa amb les referències el tens com a imatge en aquest article).
 • Paper de diari, retoladors.

Dinàmica:

  • Estenem el mapa al mig de la sala.
  • Apunt històric 1: Nínive era la capital de l’imperi assiri, que era enemic d’Israel (Jonàs fuig en part perquè se li demana que vagi a convertir aquells a qui odia).
  • Apunt històric 2: Marquem Nínive, Jafa i Tarsis al mapa per fer evident que Jonàs fuig a l’altra punta del món, a més de cinc mil quilòmetres del seu objectiu (5.762).
  • Donem un paper de diari a cadascú i amb ells han de construir el terra d’un vaixell dins la sala. Hi han de viatjar tots junts. Convidem a cadascú a expressar les dificultats que troba en la seva tasca: ho escriurà amb una paraula en un tros del diari, l’arrencarà, en farà una bola i la llençarà. De mica en mica l’espai s’anirà reduint, estaran més apretats i els quedarà menys lloc per viatjar.