8. El “nostre” Déu

Objectiu:

 • Formular com és el Déu en qui creiem i fer-nos conscients que tendim a “ideologitzar” Déu o a fer-ne una teoria que no sol casar amb la realitat.
 • Material: paper i bolígraf

Dinàmica:

 • Cadascú intenta formular com és el seu Déu:
  1. Quina és la idea que tenim de Déu?
  2. Quina és l’experiència que tenim de Déu?
  3. Què ens fa enfadar de la fe?
  4. Ho compartim.