2. La crida de Déu a Jonàs

Objectius:

 • Presentació mútua dels assistents.
 • Reflexió sobre què vol dir la crida de Déu.
 • Experimentar que la crida és quelcom difícil d’escoltar i difícil d’expressar, però que marca la nostra vida.

Materials:

 • Envasos de iogurt i fil.

Dinàmica:

  • Ens distribuïm individualment per tot l’espai.
  • Intentem definir entre totes i tots què significa “sentir-se cridat”.
  • Cadascú pensa personalment breument: Qui sóc? D’on vinc? Quina és la meva crida? Per quins compromisos passa? On els duc a terme?
  • Joc del telèfon (amb iogurts i fil): ens presentem els uns als altres a través del telèfon. Al final, qui ha escoltat la nostra presentació l’ha de transmetre en veu alta a la resta sintèticament.