Les antífones de la “O”

Les antífones de la “O”

Set dies abans de la celebració del Nadal (del 17 al 23 de desembre), l’Església expressa d’una manera poètica i solemne el seu desig ardent de la vinguda del Salvador amb el cant de les antífones de la “O”, anomenades així per l’exclamació amb què totes comencen. Introduïdes en la litúrgia romana al segle VIII, serveixen a les Vespres d’antífona del Magníficat, i, des del segle X, de verset d’aclamació de l’Evangeli del dia.

Full verd de Missa Dominical: Les antífones de la “O”