Petit esquema de la celebració de l’Eucaristia

Moltes persones, sobretot practicants ocasionals, quan participen de l’Eucaristia no en distingeixen l’estructura. Fins i tot a alguns dels fidels més habituals els pot passar que sàpiguen els diferents moments de la missa, i més o menys en puguin distingir les parts, però que no  siguin capaços d’explicar quina és la seva estructura. En aquest full verd intentem fer-ne una explicació senzilla i clara…

Petit esquema de la celebració de l'EucaristiaFull verd MD: Petit esquema de la celebració de l’Eucaristia