Portar la comunió als malalts

Jesús va tenir una especial atenció amb els malalts. En diversos passatges dels evangelis se’n parla i en la vida pública de Jesús hi ha vàries trobades amb malalts: els surt a l’encontre, els acull, els atén personalment, a molts els guareix, s’oposa a tot allò que els margina. Fins i tot arriba a identificar-se
amb ells, quan anuncia que, en la vinguda del Fill de l’home, un dels criteris per jutjar els homes serà la preocupació pels malalts: «Quan estava malalt, em vau visitar» (Mt 25, 36)…

Els ministres extraordinaris de la comunió, de José Antonio Goñi

Portar la comunió als malalts
Portar la comunió als malalts