Què han dit els Pares de l’Església

Justí exposa la doctrina cristiana a l’emperador Antoninus Pius (86-161) explicant cristianisme de manera assequible per a un pagà culte. Esmenta qüestions sobre la celebració de la litúrgia, l’Eucaristia i la reunió i culte dels diumenges (capítol LXVI, LXVII).

Apologetes del segle II (Clàssics del Cristianisme 41), «Primera Apologia», Sant Justí

Què diuen els Pares de l'Església
Què diuen el Pares de l’Església