Quadern CJ 207: Desarmar els inferns

Davant els inferns de la violència, l’opressió i la repressió, la víctima oprimida sembla no tenir altra escapatòria que la de la l’acció-reacció (fight) o el silenci submís (flight). En aquest quadern s’explora la tercera via de Jesús, que escapa a la comprensió d’aquestes dues opcions. La via de la noviolència activa (nova) que exigeix de lucidesa i creativitat, fe i constància. Una proposta que entronca amb una llarga tradició bíblica però que en el context de la nostra societat adquireix tot el seu sentit.

Joan Morera Perich, Desarmar els infierns. Practicar la noviolència de Jesús avui (Quadern CJ 2017), Barcelona: Cristianisme i Justícia, gener de 2018.

Quadern CJ 207: Desarmar els inferns, de Joan Morera

Desarmar els inferns. Practicar la noviolència de Jesús avui