Materials amb el núm. 11 de Galilea.153

Galilea.153 gener-febrer de 2020 “Comunitat viva”

En aquesta revista parlem de la parròquia com a comunidad viva. Amb artícles de Ramon Navarro, Anna-Bel Carbonell, Rosa M. Sánchez, José A. Goñi Josep M. Domingo, Eloi Aran…

A la revista l’acompanya un material propi per ser utilitzat en els nostres grups, i són els següents:

Quan el capellà no hi és
Reflexiones sobre obras y proyectos: nueva evangelización (castellà)
El misterio sacramental en la pastoral sanitaria (castellà)
Tingues cura d'ell, tingues cura d'ella
Full verd MD: Unitat dels cristians
Pares de l'Església: Discurs a Diognet