Evangelitzar: la missió de tot cristià

Us presentem Jesucrist: interessa conèixer-lo per poder convidar-lo a viure sempre entre nosaltres. Cada gest de Jesucrist té a veure amb la nostra vida. No hi ha res que li pugui passar per alt. Com que no el podem presentar tot de cop, ho fem com si fossin etapes diferents de la seva vida i per tant de la nostra. Serà com aquell que entra a casa i passa per les diferents dependències. En cada una, hi ha una novetat, una descoberta, i moltes possibilitats d’anar més enllà.

«Sóc a la porta i truco…». Una proposta per als joves, dels Consiliaris del Moviment de Joves Cristians de Comarques