La confirmació en 9 paraules

Rebre la confirmació és…
rebre l’Esperit Sant, l’Esperit de Jesús, amb tota la seva força, per ser plenament cristià.
I això vol dir…
deixar-se transformar per l’Esperit, fer de Jesús i del seu Evangeli el centre de la pròpia vida, creure de veritat en la felicitat que ell dóna; ser continuador de la missió de Jesús, portar la seva fe, la seva esperança, el seu amor; formar part de la comunitat dels seguidors de Jesús, l’Església, i participar de les seves trobades (sobretot de la principal, l’Eucaristia); voler viure a fons allò mateix que Jesús vivia: l’amor del Pare, l’amor als altres cada dia, la fraternitat amb tota persona sense cap exclusió, la lluita per un món més digne, l’esperit d’entrega i de servei.

La meva confirmació, de Josep Lligadas