Pregàries per a casals i esplais

Les colònies i campaments dels Casals i Esplais cristians tenen, com en la vida diària dels creients, els seus moments de pregària. Especialment al matí, a la benedicció dels àpats i a la nit. A part de la celebració de l’eucaristia els diumenges.

Per a la preparació de les pregàries és convenient seguir un esquema senzill, però clar. No fan falta grans invents, perquè la pregària cristiana té, des de sempre, uns elements bàsics, que retrobem en les diverses formes de pregària.

Pregàries per a casals i esplais, de Rodolfo Puigdollers