Sant Basili el Gran

Als joves, sobre la utilitat de la literatura grega

Sant Basili, ja ordenat de prevere, any 364, recordant la seva formació clàssica rebuda en la filosofia i la literatura gregues, va escriure una obra adreçada probablement als seus nebots, on no sols no renega d’aquesta cultura que ha rebut –com altres escriptors cristians han fet o faran–, sinó que mostra com pot ser molt i molt útil per al diàleg –sovint en controvèrsia– que haurà de mantenir amb escriptors pagans, i amb autors cristians que es deixen dur per raonaments només filosòfics en la seva teologia. El coneixement de veritat vindrà de la Sagrada Escriptura, però aquesta no pot ser administrada encara en l’edat tendra de l’adolescència.