La lloança al Déu creador (El llibre dels Salms)

«La mirada de l’Escriptura sobre la creació, és a dir, sobre el Déu creador i sobre l’home creat, no acaba en  el llibre del Gènesi, sinó que es perllonga a tota l’Escriptura. D’una manera especial cal tenir present els Salms que estan plens de referències a l’obra creadora de Déu des de l’acció de gràcies, l’admiració i la lloança» (Ángel Cordovilla, Déu creador).