Cants per a les misses del temps de Quaresma

Durant la Quaresma no es canta el Glòria (tret de les solemnitats i festes: la Càtedra de Sant Pere, Sant Josep, l’Anunciació del Senyor).

Abans de l’evangeli, no es canta l’Al·leluia, sinó una aclamació.

Durant aquest temps, només es pot tocar l’orgue i els instruments musicals per acompanyar el cant (amb les excepcions de les solemnitats i les festes, i el diumenge 4 Lætare, com és tradicional).

Full verd MD: Cants de Quaresma
Full verd MD: Cants de Quaresma

Full de Missa Dominical: Cants per a les misses del temps de Quaresma