Nadal, preguem en temps de joia

Aquí trobaràs sis pregàries per a moments quotidians de Nadal: Vigília de Nadal, Un altre Nadal, Proclamar Nadal!, El Nadal dels pobres, La joia de Nadal, Déu ens mira per Nadal.

Totes elles i més estan publicades en el llibre de Carme Gomà, Pregàries seguint l’any litúrgic (Celebrar 91), Barcelona: CPL 2015.

Pregàries següint l’any litúrgic