L’origen de l’Advent

És indubtable que l’Advent és temps de conversió, com ens ho recorda la figura central que hi ocupa, Joan el Baptista. També l’Advent és temps de súplica: Vine!, i temps d’esperança: Que no quedi confós…

Bernabé Dalmau, Viure l’Advent (Emaús 73), Barcelona: CPL 2006

Llibre de Bernabé Dalmau de la col·lecció Emaús del Centre de Pastoral Litúrgica.