Pregar per a la cura de la Creació

Després del gran ressò que va tenir l’encíclica “Lloat sigueu” (Laudato si’), el papa Francesc va instituir la Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la Creació.

Jornada se celebra cada any el dia 1 de setembre, coincidint amb la data que també dedica a aquesta intenció l’Església ortodoxa. Oferim en aquest full verd algunes pregàries que es poden fer servir per quan es vulgui pregar per la natura. Incorpora el Càntic de les Criatures de sant Francesc d’Assís, les dues pregàries que el papa Francesc proposa en Laudato si’, i també alguns altres textos bíblics incorporats a la Litúrgia de les Hores.

Full verd MD: Pregar per a la cura de la Creació