Suggeriments per als cants de la misa

Aquí trobaràs les suggerències pels cants de la missa de les properes celebracions. També t’oferim les propostes de cants dels temps forts de l’any litúrgic que trobaràs enllaçades en els títols sigüents:

Cants per a les celebracions de Pasqua

Cants per a les celebracions d’Advent i la Puríssima

Cants per a les celebracions de Nadal

Cants per a les misses del temps de Quaresma

Cants per a les celebracions de Setmana Santa

2 de maig de 2021
Diumenge 5 de Pasqua / B
9 de maig de 2021
Diumenge 6 de Pasqua / B
Entrada: *Crist ha ressuscitat, al·leluia, MD 561-1; Oh canta, MD 561-2; Crist ens ha salvat, MD 566; Realment el Senyor ha ressuscitat, MD 48; Avui és el dia, MD 465; Al·leluia. Digne sou, CLB, pàg. 83.
Salm responsorial: *En el Senyor s’inspirarà el meu himne, LS; Feliços els fidels del Senyor, MD 224; Senyor, cantaré tota la vida, MD 223.
Al·leluia: MD 421.
Ofertori: *Cantem, fidels, al Crist que venç, MD 562-2.
Comunió: *Crist, el nostre anyell pasqual, MD 563; La nostra alegria, MD 564-2; Al·leluia! Tots esperem, MD 349; Us dono un nou manament, MD 106; Sou vós, Senyor, el pa del cel, MD 350.
Després de la comunió: Els cristians immolin, MD 562-1; Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, MD 466.
Comiat: Cantarem!, MD 567-2; Lloem el Senyor, MD 20; Que la pau ens acompanyi, MD 123.
Entrada: *Crist ha ressuscitat, al·leluia, MD 561-1; Oh canta, MD 561-2; Realment el Senyor ha ressuscitat, MD 48; Avui és el dia, MD 465; Crist ens ha salvat, MD 566; Al·leluia. Digne sou, CLB, pàg. 83.
Salm responsorial: *El Senyor ha revelat la seva ajuda, LS; D’un cap a l’altre de la terra, MD 263; Aclama Déu, MD 239
Al·leluia: MD 421.
Ofertori: *Cantem, fidels, al Crist que venç, MD 562-2.
Comunió: *Crist, el nostre anyell pasqual, MD 563; La nostra alegria, MD 564-2; Al·leluia! Tots esperem, MD 349; Us dono un nou manament, MD 106; Sou vós, Senyor, el pa del cel, MD 350.
Després de la comunió: Els cristians immolin, MD 562-1; Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, MD 466.
Comiat: Cantarem!, MD 567-2; Lloem el Senyor, MD 20; Que la pau ens acompanyi, MD 123.
16 de maig de 2021
Ascensió del Senyor / B
23 de maig de 2021
Diumenge de Pentecosta / B
Entrada: *Homes de Galilea, MD 564-1 (CLB, pàg. 79); Crist ha ressuscitat, al·leluia, MD 561-1; Oh canta, MD 561-2; Realment el Senyor ha ressuscitat, MD 48.
Salm responsorial: *Déu puja enmig d’aclamacions, MD 300; Al·leluia! Lloem el Senyor, MD 410.
Al·leluia: MD 421.
Ofertori: *Cantem, fidels, al Crist que venç, MD 562-2.
Comunió: Enaltiu el Senyor, MD 46; Crist ens ha salvat, MD 566; Diuen les mans: a reveure, MD 356; Senyor, el nostre cor, MD 416.
Després de la comunió: Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, MD 466.
Comiat: Aneu, anuncieu l’Evangeli, MD 310; Lloem el Senyor, MD 20; Que la pau ens acompanyi, MD 123.
Entrada: *L’Esperit del Senyor omple tota la terra, MD 565-1 (CLB, pàg. 80); L’Esperit del Senyor, MD 579-2; Crist ha ressuscitat, MD 561-1; Veniu, oh Esperit Sant, MD 571-1.
Salm responsorial: *Quan envieu el vostre alè, MD 286-1 i 286-2.
Seqüència: *Veniu, oh sant Esperit, MD 571-2; *Veni Sancte Spiritus, CLB, pàg. 81.
Al·leluia: MD 421.
Ofertori: Veni, creator Spiritus, MD 579-1.
Comunió: Esperit de Pentecosta, MD 578; Per inventar la llibertat, MD 574; Veniu, Esperit Sant, MD 573; Si creiem que és vivent, MD 355.
Després de la comunió: La força d’estimar, MD 572.
Comiat: Avui es canta: Germans, aneu-vos-en en pau, al·leluia, al·leluia (Cantoral MD, pàg. 74). Després es pot cantar: L’Esperit de Déu, MD 576; Quan l’alè de l’Esperit, MD 577; La nostra alegria, MD 564-2.
30 de maig de 2021
Santíssima Trinitat / B
6 de juny de 2021
Santíssim Cos i Sang de Crist / B
Entrada: La terra lloï el Senyor, MD 21; Glòria a vós, oh Crist, MD 6; Lloança a vós, MD 16; El misteri de Déu, MD 24; *Beneït sigui Déu Pare, CLB, pàg. 84.
Salm responsorial: *Feliç el poble, LS; Senyor, la terra és plena, MD 287; Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai, MD 411.
Comunió: On hi ha veritable amor, MD 344; Si creiem que és vivent, MD 355; Alcem ben forta la veu, MD 370; Al·leluia. Tots esperem de vós, Senyor, MD 349.
Comiat: El Senyor és la meva força, MD 320; Lloem el Senyor, MD 20; Que la pau ens acompanyi, MD 123.
Entrada: Crist ens estima, MD 129; Heus ací el tabernacle, MD 4; En tu trobem la vida, MD 351; *El Senyor ens alimenta amb la flor del blat, CLB, pàg. 85.
Salm responsorial: *Invocant el nom del Senyor, LS; El calze de la benedicció, MD 283; Els nostres llavis, Senyor, MD 416 (ant. 2).
Comunió: El vespre abans, MD 354; On hi ha veritable amor, MD 344; Senyor, doneu-nos sempre, MD 348; La terra se sadolla, MD 343; Cantem sempre les lloances, MD 368.
Després de la comunió: Un cop hem combregat tots, amb el copó sobre l’altar, es pot dedicar un temps de pregària davant el Santíssim Sagrament. El cant més apropiat és l’himne: *Pange lingua, MD 359 (en llatí), Canta llengua, MD 341 (en català); també podem cantar: Queda’t amb nosaltres, MD 376; Com un capvespre, MD 346; Hem menjat el pa del cel, MD 361.
Comiat: Lloeu el Senyor (salm 116), MD 458; El Senyor és la meva força, MD 320; Que la pau ens acompanyi, MD 123.
13 de juny de 2021
Domingo 11 de durant d'any / B
20 de juny de 2021
Domingo 12 de durant d'any / B
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; Poble de batejats, MD 40a; Canta el teu Déu, MD 23; El seu camí, MD 112a.
Salm responsorial: *És bo de lloar-vos, LS; Lloa el Senyor, ànima meva, MD 241; Lloa el Senyor, ànima meva, MD 464 (ant. 2).
Comunió: Si creiem que és vivent, MD 355; La terra se sadolla, MD 343; El vespre abans, MD 354; Senyor, el nostre cor, MD 416.
Comiat: Aneu, anuncieu l’Evangeli, MD 310; Lloem el Senyor, MD 20; Que la pau ens acompanyi, MD 123.
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; Us estimo, Senyor, MD 49; Vós sou, Senyor, ma fortalesa, MD 17; Déu és per a nosaltres, MD 451.
Salm responsorial: *Enaltiu el Senyor, MD 267; Enaltiu el Senyor, MD 46.
Comunió: En tu trobem la vida, MD 351; Si creiem que és vivent, MD 355; La terra se sadolla, MD 343; Alcem ben forta la veu, MD 370.
Comiat: Aneu, anuncieu l’Evangeli, MD 310; Lloem el Senyor, MD 20; Que la pau ens acompanyi, MD 123.
27 de juny de 2021
Domingo 13 de durant d'any / B
29 de juny de 2021
Sant Pere i Sant Pau
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; I si vivim, MD 119; Viva llum d’alba, MD 111; Canta al teu Déu, MD 23; La terra lloï el Senyor, MD 21.
Salm responsorial: *Amb quin goig us exalço, MD 290; Tota la vida, MD 238.
Comunió: Beneeix el Senyor, ànima meva, MD 373; En tu trobem la vida, MD 351; La terra se sadolla, MD 343; On hi ha veritable amor, MD 344.
Comiat: Aneu, anuncieu l’Evangeli, MD 310; Lloem el Senyor, MD 20; Que la pau ens acompanyi, MD 123.
Entrada: Apòstols i amics del Crist, MD 116; Els profetes han clamat, MD 113 (esp. estrofa 2); Si m’estimes, MD 27.
Salm responsorial: *El Senyor m’ha escoltat, MD 317; És magnífic el que el Senyor fa, MD 257.
Al·leluia: MD C13.
Comunió: Del Crist tots som germans, MD 372; Cal que tots, MD 362; Tasteu i veureu, MD 460; Al·leluia! Tots esperem, MD 349.
Comiat: Joia i festa, MD 118; Aclamem el Senyor, MD 120.
4 de juliol de 2021
Domingo 14 de durant d'any / B
11 de juliol de 2021
Domingo 15 de durant d'any / B
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; Poble de batejats, MD 40a; Els profetes han clamat, MD 113; Canta al teu Déu, MD 23; Viva llum d’alba, MD 111.
Salm responsorial: *Tenim els ulls posats en el Senyor, LS; Que Déu s’apiadi de nosaltres, MD 225; Confio en la paraula del Senyor (Des de l’abisme: tornada), MD 453.
Comunió: La terra se sadolla, MD 343; Tasteu i veureu, MD 460; Senyor, el nostre cor, MD 416; Veniu, Senyor, doneu-nos aquell pa, MD 353.
Comiat: Aneu, anuncieu l’Evangeli, MD 310; Lloem el Senyor, MD 20; Que la pau ens acompanyi, MD 123.
Entrada: *Salveu-nos, Fill de Déu, MD 125; Els vostres missatgers, MD 22; El seu camí, MD 112a; Enaltiu el Senyor, MD 46.
Salm responsorial: *Senyor, feu-nos veure el vostre amor, LS; Que el vostre amor, Senyor, MD 411; La bondat i l’amor del Senyor, MD 50.
Comunió: Tasteu i veureu, MD 460; Si creiem que és vivent, MD 355; Del Crist som tots germans, MD 372; El vespre abans, MD 354.
Comiat: Aneu, anuncieu l’Evangeli, MD 310; Lloem el Senyor, MD 20; Que la pau ens acompanyi, MD 123.